Cabaran dalam pengajaran dan pembelajaran al-Qur’an Braille di Kompleks Malaysian Association for the Blind (MAB)

Ahmad Yunus Mohd Noor, (2016) Cabaran dalam pengajaran dan pembelajaran al-Qur’an Braille di Kompleks Malaysian Association for the Blind (MAB). Islamiyyat : Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal of Islamic Studies, 38 (1). pp. 15-24. ISSN 0216-5636

[img]
Preview
PDF
312kB

Official URL: http://ejournal.ukm.my/islamiyyat/issue/view/880

Abstract

Pengajaran dan pembelajaran (PdP) ialah satu proses menyampai dan menerima ilmu dengan melibatkan guru dan pelajar yang saling membantu antara satu sama lainnya. Di Malaysia, terdapat beberapa negeri yang menyediakan kelas al-Qur’an Braille bagi golongan orang kelainan upaya (OKU) cacat penglihatan. Kelas ini dianjurkan oleh Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS). Namun begitu, proses PdP ini sudah tentu berhadapan dengan pelbagai cabaran dan permasalahan, begitu juga dengan PdP al-Qur’an Braille. Kajian ini bertujuan untuk mengamati isu dan cabaran yang dihadapi dalam PdP al-Qur’an Braille dengan menjalankan satu kajian kes di Kompleks Malaysian Association for the Blind (MAB), Brickfields, Kuala Lumpur. Kajian ini berbentuk kualitatif dan melibatkan analisis dokumen, temu bual mendalam separa berstruktur, temu bual mendalam kelompok sasaran dan pemerhatian sebagai kaedah pengumpulan data dan maklumat kajian. Dapatan kajian ini menunjukkan terdapat cabaran dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Cabaran dalam pengajaran ialah apabila berhadapan dengan pelajar yang tidak menguasai kod al-Qur’an Braille, masa pengajaran terhad, kekurangan tenaga pengajar serta bilangan dan keadaan kelas yang tidak sesuai. Manakala cabaran dalam pembelajaran pula ialah kekurangan daya sensitiviti jari dan masa pembelajaran yang terhad. Beberapa saranan dan cadangan penambahbaikan diutarakan dalam kajian ini bagi meningkatkan lagi kualiti proses PdP al-Qur’an Braille.

Item Type:Article
Keywords:Cabaran; Pengajaran dan pembelajaran; al-Qur’an Braille operator
Journal:Islamiyyat ; Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal of Islamic Studies
ID Code:10224
Deposited By: ms aida -
Deposited On:13 Mar 2017 04:10
Last Modified:17 Mar 2017 02:04

Repository Staff Only: item control page