Incorporation of transferrable skills through the process of teaching and learning

Fazilah Idris, and Zuraidah Ali, and Nur Riza Suradi, (2005) Incorporation of transferrable skills through the process of teaching and learning. MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara, 6 . pp. 139-152. ISSN 1511-8393

[img]
Preview
PDF
211kB

Official URL: http://www.ukm.my/jmalim

Abstract

Era globalisasi menyaksikan dunia ini sebagai satu wadah yang amat mencabar bagi universiti dalam memberikan pendidikan kepada generasi pelajar. Pelajar-pelajar prasiswazah seharusnya memiliki keupayaan dan kemahiran dalam memenuhi hasrat negara dan juga tanggungjawab sebagai professional di masa akan datang. Sehubungan dengan itu, maka pendidikan tinggi mesti memastikan pensyarah bukan sahaja menekankan soal akademik apabila mengajar, tetapi juga mengambil kira kemahiran-kemahiran kemanusiaan yang boleh disalurkan kepada pelajar seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, penyelesaian masalah, komunikasi interpersonal, dan sebagainya. Kertas ini menyokong akan penggabungan kemahiran kemanusiian dikalangan pensyarah pada peringkat universiti. Sehubungan dengan itu, satu penyelidikan telah dijalankan di dua buah universiti: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Universiti Tenaga Nasional (UNITEN). Penyelidikan ini menggunakan kaedah kuatitatif di mana data dianalisis menggunakan SPSS. Akhirnya adalah diharapkan usaha yang cukup untuk pensyarah memiliki kemahiran kemanusiaan akan memastikan kurikulum universiti yang lebih berkesan selari dengan hasrat pendidikan tinggi

Item Type:Article
Journal:MALIM ; Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara
ID Code:1069
Deposited By: mr Mustaffa Abu Bakar
Deposited On:09 May 2011 08:42
Last Modified:14 Dec 2016 06:28

Repository Staff Only: item control page