Tahap pengetahuan, sikap dan amalan terhadap pencegahan HIV/AIDS dalam kalangan ibu muda

Norfazilah Ahmad, and Mohd Rohaizat Hassan, and Incham anak Manggat, and Mohd Rizam Abdul Rahman, and Hazlina Mohd Miskam, and Sazman Wahab, and Azmawati Mohammed Nawi, and Qistina Mohd Ghazali, (2018) Tahap pengetahuan, sikap dan amalan terhadap pencegahan HIV/AIDS dalam kalangan ibu muda. International Journal of Public Health Research, 8 (1). pp. 913-923. ISSN 2232-0245

[img]
Preview
PDF
545kB

Official URL: http://spaj.ukm.my/ijphr/index.php/ijphr/issue/vie...

Abstract

Pengenalan Sindrom Kurang Daya Tahan Melawan Penyakit atau Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) adalah berpunca daripada jangkitan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan merupakan penyakit dengan morbiditi dan mortaliti yang tinggi. Ibu muda adalah sub-populasi yang berisiko tinggi untuk memperoleh HIV melalui aktiviti seksual. Maklumat mengenai tahap pengetahuan, sikap dan amalan dalam kalangan ibu muda di Malaysia mengenai pencegahan HIV/AIDS adalah masih terhad. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk mengkaji tahap pengetahuan, sikap dan amalan terhadap pencegahan HIV/AIDS dalam kalangan ibu muda serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kaedah Satu kajian keratan rentas telah dijalankan di sebuah hospital tertiari di pusat bandar dalam kalangan seramai 147 orang ibu muda yang berusia 18-30 tahun dan mendapatkan rawatan di Post Natal dan Wad Obstetrik dan Ginekologi (O&G). Pengumpulan data telah dijalankan pada bulan AprilNovember 2014 dan pemilihan responden adalah berdasarkan persampelan rawak mudah. Soalselidik yang mengandungi instrumen-instrumen yang telah divalidasi digunakan di dalam kajian ini. Kelulusan untuk menjalankan kajian ini telah diperoleh dari Jawatankuasa Etika Penyelidikan UKM sebelum prosedur pengumpulan data dilaksanakan. Keputusan Majoriti daripada ibu muda mempunyai pengetahuan (78.8%) dan amalan (71.2%) yang baik terhadap pencegahan HIV/AIDS. Lebih separuh (56.7%) daripada mereka mempunyai sikap yang positif terhadap pencegahan HIV/AIDS. Hasil kajian mendapati, status perkahwinan dan kawasan tempat tinggal ibu muda adalah berkait rapat dengan pengetahuan yang baik dan sikap yang positif terhadap pencegahan HIV/AIDS. Manakala dari segi amalan pula, ibu muda yang berkahwin dan berumur 5 tahun lebih tua mempunyai keberangkalian tiga kali ganda untuk mempunyai amalan yang baik terhadap pencegahan HIV/AIDS berbanding dengan ibu yang 5 tahun lebih muda. Kesimpulan Kesimpulannya, tahap pengetahuan, sikap dan amalan serta faktor yang berkaitan dengan pencegahan HIV/AIDS boleh dijadikan sebagai garis panduan untuk merancang program kesihatan di masa akan datang dalam usaha mencegah HIV/AIDS di kalangan golongan ibu muda yang tidak berkahwin bagi memastikan program pencegahan dapat dilaksanakan secara efektif khususnya dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan amalan serta faktor yang berkaitan bagi membantu pencegahan HIV/AIDS di negara ini.

Item Type:Article
Keywords:Young mothers; Knowledge; Attitude; Practice; Prevention; HIV/AIDS
Journal:International Journal of Public Health Research
ID Code:11588
Deposited By: ms aida -
Deposited On:12 Apr 2018 04:30
Last Modified:14 Apr 2018 23:25

Repository Staff Only: item control page