The influence of contextual aspects on New Zealand Muslim males’ environmentally ethical behaviour (EEB): a preliminary analysis of survey data

Mashitoh Yaacob, (2008) The influence of contextual aspects on New Zealand Muslim males’ environmentally ethical behaviour (EEB): a preliminary analysis of survey data. MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara, 9 . pp. 164-176. ISSN 1511-8393

[img]
Preview
PDF
46kB

Official URL: http://www.ukm.my/jmalim

Abstract

Kajian-kajian lepas menggunakan aspek kontekstual bersama-sama dengan aspek sikap dalam mengukur pengaruh ke atas tingkah laku beretika alam sekitar (EEB). Hasil kajian mereka menunjukkan bahawa aspek sikap adalah pengaruh yang dominan ke atas EEB. Aspek kontekstual pula dilihat hanya sebagai pengaruh tidak langsung ke atas EEB. Penggunaan kedua-dua jenis aspek ini secara bersama dalam satu kajian menjadikan tahap kebolehpercayaan, kesahan dan signifikan setiap satu aspek kontekstual ke atas EEB sukar dijelaskan sedangkan kejelasan tentang kebolehpercayaan dan kesahan setiap satu aspek kontekstual ini adalah lebih berguna untuk pembentukan polisi EEB berbanding dengan aspek sikap. Keadaan ini juga menyebabkan tahap signifikan aspek demografi ke atas EEB dan ke atas setiap satu aspek kontekstual tidak jelas. Kertas ini mencadangkan supaya aspek kontekstual diukur secara berasingan daripada aspek sikap. Ini bagi membolehkan tahap kebolehpercayaan, kesahan dan signifikan setiap satu aspek kontekstual ke atas EEB dapat dijelaskan. Ini juga akan membolehkan tahap signifikan aspek demografi ke atas EEB dan ke atas setiap satu aspek kontektual dilihat dengan lebih jelas. Bagi menguji cadangan ini, satu analisis awal ke atas data-data soal selidik tentang pengaruh aspek sosial, agama, ekonomi, politik dan demografi terhadap tingkah laku beretika alam sekitar populasi lelaki Muslim New Zealand dilakukan. Analisis awal ini melibatkan ujian kebolehpercayaan skala dan ujian kesahan skala. Di samping itu, ujian generalisasi sampel dan ujian saiz sampel dilakukan bagi melihat tahap signifikan. Analisis awal ini menunjukkan bahawa tahap kebolehpercayaan dan kesahan setiap satu aspek kontekstual ke atas EEB adalah tinggi dan aspek ekonomi merupakan aspek yang paling signifikan dalam hubungannya dengan EEB. Analisis ini juga menunjukkan pelbagai tahap signifikan aspek demografi ke atas EEB dan ke atas setiap satu aspek kontekstual. Jelasnya, tahap kebolehpercayaan, kesahan dan signifikan setiap satu aspek kontekstual ke atas EEB dapat dilihat dengan lebih jelas apabila aspek kontekstual diukur secara berasingan daripada aspek sikap.

Item Type:Article
Journal:MALIM ; Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara
ID Code:1235
Deposited By: mr Mustaffa Abu Bakar
Deposited On:13 May 2011 01:26
Last Modified:14 Dec 2016 06:29

Repository Staff Only: item control page