Faktor penentu kejayaan usahawan kuih tradisional di daerah Papar, Sabah

Johan Johnes, and Nur Faraeein Zainal Abidin, and Jabil Mapjabil, and Nur Izzah Nabilah Haron, and Siti Hairah Taba, (2018) Faktor penentu kejayaan usahawan kuih tradisional di daerah Papar, Sabah. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 14 (1). pp. 142-157. ISSN 2180-2491

[img]
Preview
PDF
508kB

Official URL: http://ejournals.ukm.my/gmjss/issue/view/1074

Abstract

Keusahawanan tempatan adalah pemangkin terhadap pembangunan komuniti di sesebuah kawasan. Daerah Papar adalah sinonim dengan salah satu keusahawanan tempatan di Sabah iaitu penghasilan kuih tradisional. Populariti keusahawanan kuih tradisional yang berjaya sehingga ke peringkat pasaran antarabangsa mendorong pengkaji untuk meneliti faktor penentu kejayaan usahawan kuih tradisional di daerah berkenaan. Objektif utama kajian ini adalah untuk meneliti faktor dalaman dan faktor luaran yang mempengaruhi kejayaan mereka dalam keusahawanan kuih tradisional. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu teknik temu bual tidak langsung, temu bual mendalam, penglibatan ikut serta dan pemerhatian di lapangan. Sehubungan itu, seramai 11 orang informan terlibat dalam kajian ini. Berdasarkan hasil analisis SWOT, kajian ini berjaya menentukan faktor dalaman dan faktor luaran kejayaan usahawan kuih tradisional di daerah Papar. Untuk aspek kekuatan (S), faktor yang dikenal pasti adalah tahap pengetahuan, sikap berniaga, resipi, modal perniagaan dan kemahiran berkomunikasi. Untuk kelemahan (W) pula, faktor seperti asas keusahawanan yang lemah, kekangan modal perniagaan, sikap negatif dalam berniaga, kurang kemahiran berkomunikasi dan kelemahan pengurusan adalah faktor yang menghalang kejayaan usahawan. Analisis peluang (O) menunjukkan aspek bantuan modal perniagaan, penggunaan media sosial, kursus keusahawanan, permintaan pelanggan dan sasaran pasaran mempengaruhi faktor kejayaan usahawan kuih tradisional di Papar. Analisis ancaman (T) mendapati aspek persaingan produk, dominasi syarikat besar, kualiti produk, kos pengeluaran dan kekurangan sumber adalah halangan yang dikenal pasti. Hasil kajian ini adalah relevan khususnya kepada pihak pemegang taruh kerana boleh dijadikan sebagai panduan pelan strategik untuk membangunkan sektor keusahawanan Perusahaan Kecil dan Sederhana yang berdaya saing dan bertaraf global.

Item Type:Article
Keywords:Faktor penentu kejayaan; Keusahawanan tempatan; Kuih tradisional; Papar; Perusahaan Kecil dan Sederhana; Usahawan
Journal:Geografia ; Malaysian Journal of Society and Space
ID Code:12591
Deposited By: ms aida -
Deposited On:15 Feb 2019 03:29
Last Modified:18 Feb 2019 22:11

Repository Staff Only: item control page