Perbandingan prestasi kewangan perbankan Islam dengan perbankan konvensional di Malaysia dari tahun 2009 hingga 2014

Humaida Banu Samsudin, and Nur Amira Mohd Noh, (2017) Perbandingan prestasi kewangan perbankan Islam dengan perbankan konvensional di Malaysia dari tahun 2009 hingga 2014. Journal of Quality Measurement and Analysis, 13 (2). pp. 49-57. ISSN 1823-5670

[img] PDF
Restricted to Registered users only

341kB

Official URL: http://www.ukm.my/jqma/jqma13_2a.html

Abstract

Sistem perbankan yang dilaksanakan di Malaysia adalah dwi-sistem, iaitu sistem perbankan Islam yang dijalankan secara serentak dengan sistem perbankan konvensional. Kedua-dua sistem perbankan ini mempunyai perbezaan dari segi pendedahan risiko yang dihadapi. Ini adalah kerana sistem perbankan Islam melaksanakan pengurusan kewangan yang berlandaskan prinsip Syariah yang berbeza daripada sistem yang dilaksanakan oleh perbankan konvensional. Prinsip Syariah bermaksud pengharaman riba atau faedah dalam apa jua urusan perniagaan. Berikutan prinsip yang dilaksanakan ini, perbankan Islam tidak dapat menjana pendapatan yang lebih dari segi faedah yang dikenakan terhadap pinjaman. Walaupun perbankan konvensional menggunakan dasar faedah yang menguntungkan institusi perbankan, namun begitu perbankan konvensional akan menghadapi risiko yang tinggi jika berlaku krisis kewangan. Kajian ini dilakukan untuk melihat perbezaan di antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional dari segi keuntungan yang dijana. Pendekatan CAMEL (Capital Adequacy, Asset Quality, Management Quality, Earnings Quality, Liquidity Quality) digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi nisbah pulangan atas aset. Model keberuntungan perbankan yang dihasilkan daripada proses regresi akan menjadi pengukur untuk menerangkan keuntungan yang diperoleh berdasarkan ujian-t. Hasil analisis menunjukkan kedua-dua institusi perbankan mempunyai prestasi yang baik bagi tahun 2009 hingga 2014.

Item Type:Article
Keywords:Perbankan Islam; Perbankan konvensional; CAMEL
Journal:Journal of Quality Measurement and Analysis
ID Code:12724
Deposited By: ms aida -
Deposited On:01 Apr 2019 08:13
Last Modified:03 Apr 2019 10:41

Repository Staff Only: item control page