Aktiviti berbasikal: pemangkin kelestarian kampus

Harifah Mohd Noor, and Marja Azlima, and Rosmiza M.Z, (2018) Aktiviti berbasikal: pemangkin kelestarian kampus. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 14 (3). pp. 85-100. ISSN 2180-2491

[img]
Preview
PDF
445kB

Official URL: http://ejournals.ukm.my/gmjss/issue/view/1123

Abstract

Mengekalkan kelestarian kampus adalah salah satu cabaran dalam kehidupan warga kampus. Universiti Malaysia Sabah (UMS) telah mengorak langkah mengamalkan kehidupan kampus berlandaskan ecoKampus sejak tahun 2013. Penggunaan basikal diperkenalkan sebagai pemangkin kepada kehijauan kampus UMS. Namun, sejauh manakah basikal berpotensi sebagai pengangkutan alternatif kepada warga kampus. Oleh itu, kajian bertujuan mengenal pasti ciri, faktor dan kekangan penggunaan mod pengangkutan alternatif ini dalam kalangan pelajar UMS. Kaji selidik dijalankan terhadap 300 pelajar UMS meliputi pelbagai unit kediaman (kolej), berdasarkan kaedah persampelan rawak berstrata. Analisis data menggunakan kaedah deskriptif dan inferensi menerusi frekuensi, skor min purata dan khi kuasa dua. Penemuan kajian menunjukkan kebanyakan pelajar wanita, pelajar yang menginap dalam kampus dan pelajar tahun akhir mendominasi penggunaan basikal di kampus. Sebahagian besar aktiviti berbasikal hanya digunakan bagi tujuan riadah, manakala hanya peratus yang kecil sahaja untuk ke perpustakaan. Penggunaan berbasikal ke kuliah masih di tahap paling minima. Kesedaran terhadap faktor kesihatan adalah pemangkin utama penggunaan basikal, diikuti kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar dan kebolehsampaian yang tinggi. Namun, faktor cuaca, keselamatan dan kekurangan infrastruktur penyumbang utama basikal sukar dijadikan sebagai mod pengangkutan alternatif dalam kampus. Peningkatan peratus aktiviti berbasikal dalam kampus masih menjadi cabaran kepada pihak pengurusan universiti. Penambahbaikan infrastruktur dan mempergiatkan kempen penggunaan basikal dalam kalangan warga kampus dapat membantu peningkatan penggunaan basikal serta mengekalkan kelestarian kampus UMS.

Item Type:Article
Keywords:Aktiviti berbasikal; Alam sekitar; Basikal; EcoKampus; Kelestarian kampus; Mod alternatif
Journal:Geografia ; Malaysian Journal of Society and Space
ID Code:12822
Deposited By: ms aida -
Deposited On:17 Apr 2019 06:43
Last Modified:17 Apr 2019 21:38

Repository Staff Only: item control page