Hubungan pengaruh rakan sebaya, estim diri dan lokus kawalan dengan sikap terhadap tingkah laku seksual

Nor Jumawaton Shahruddin, and Mariani Mansor, and Zainal Madon, and Hanina Halimatusaadiah Hamsan, (2018) Hubungan pengaruh rakan sebaya, estim diri dan lokus kawalan dengan sikap terhadap tingkah laku seksual. AKADEMIKA, 88 (2). pp. 81-94. ISSN 0126-5008

[img]
Preview
PDF
423kB

Official URL: http://ejournal.ukm.my/akademika/issue/view/1064

Abstract

Memahami faktor luaran dan faktor dalaman yang akan mempengaruhi pembentukan sikap terhadap tingkah laku seksual adalah sangat penting untuk diukur seterusnya membekalkan sumber maklumat untuk merangka intervensi yang bersesuai. Kajian ini menekankan kepada perspektif perkembangan untuk memahami dan menjelaskan perkaitan pemboleh ubah bebas dengan sikap terhadap tingkah laku seksual. Kajian ini dijalankan untuk menentukan hubungan di antara pengaruh rakan sebaya, estim diri dan lokus kawalan dengan sikap terhadap tingkah laku seksual dalam kalangan remaja hamil luar nikah di Semenanjung Malaysia. Berdasarkan reka bentuk keratan rentas, sampel kajian melibatkan seramai 130 remaja perempuan yang hamil luar nikah berumur 14 hingga 19 tahun dari empat buah Institusi Perlindungan dan Pemulihan di negeri Selangor, Perak, Johor dan Kelantan terlibat dalam kajian ini. Data kuantitatif telah di kumpul dengan menggunakan borang soal selidik dan pemboleh ubah-pemboleh ubah yang digunakan dalam borang soal selidik telah dikenal pasti melalui Teori Sosial Kognitif. Hipotesis kajian diuji dengan menggunakan analisis bootstrapping. Keputusan kajian mengesahkan a) pengaruh rakan sebaya mempunyai hubungan signifikan dengan sikap terhadap tingkah laku seksual, b) estim diri mempunyai hubungan signifikan sikap terhadap tingkah laku seksual, c) lokus kawalan mempunyai hubungan signifikan dengan sikap terhadap tingkah laku seksual, d) estim diri bertindak sebagai pengantara kepada hubungan antara pengaruh rakan sebaya dan sikap terhadap tingkah laku seksual dan e) lokus kawalan bertindak sebagai penyederhana kepada hubungan antara pengaruh rakan sebaya sikap terhadap tingkah laku seksual. Kajian ini mengesyorkan program kesihatan seksual dan reproduktif serta program intervensi yang bersifat pencegahan, perlindungan, pemulihan dan integrasi yang mensasarkan kepada faktor pembentukan sikap terhadap tingkah laku seksual yang selamat dipertingkatkan bagi remaja di Malaysia.

Item Type:Article
Keywords:Pengaruh rakan sebaya; Estim diri; Lokus kawalan; Sikap; Tingkah laku seksual
Journal:AKADEMIKA
ID Code:12832
Deposited By: ms aida -
Deposited On:25 Apr 2019 04:38
Last Modified:25 Apr 2019 20:51

Repository Staff Only: item control page