Komunikasi strategik dan peranannya untuk mewujudkan komunikasi berkesan dalam organisasi

Maizatul Haizan Mahbob, and Nik Anis Syakira Megat Ali, and Wan Idros Wan Sulaiman, and Wan Amizah Wan Mahmud, (2019) Komunikasi strategik dan peranannya untuk mewujudkan komunikasi berkesan dalam organisasi. Jurnal Komunikasi ; Malaysian Journal of Communication, 35 (2). pp. 49-67. ISSN 0128-1496

[img]
Preview
PDF
797kB

Official URL: http://ejournal.ukm.my/mjc/issue/view/1200

Abstract

Kertas konsep ini membincangkan kepentingan komunikasi strategik dalam organisasi. Komunikasi strategik merupakan komunikasi berencana, terancang dan digunakan untuk mencapai matlamat organisasi. Komunikasi perlu dilihat sebagai suatu yang konstitutif, berlandaskan perancangan yang teliti, pelaksanaan yang berhati-hati serta penilaian yang berterusan. Dalam konteks kertas ini, sorotan literatur telah dibuat dan disintesiskan mengikut tema tertentu. Antaranya ialah perbincangan tentang skop komunikasi strategik yang boleh dilihat dalam konteks pendekatan, model dan konsep. Skop yang dibincangkan adalah pelbagai iaitu daripada suatu yang bersifat umum hinggalah kepada suatu yang bersifat khusus. Tema seterusnya yang disoroti ialah peranan komunikasi strategik dalam organisasi. Peranannya yang paling banyak dibincangkan ialah untuk mencari solusi dalam isu komunikasi keorganisasian, diikuti meningkatkan morale pekerja dan mengurangkan konflik emosi, menguruskan reputasi sektor awam dengan berkesan dan mendorong kepada proses perubahan keorganisasian. Komunikasi strategik turut dilihat dari perspektif keberkesanan komunikasi dan impaknya kepada organisasi. Dalam konteks ini, kajian lepas banyak membincangkan tentang elemen yang terkandung dalam komunikasi strategik yang mendorong kepada pencapaian komunikasi berkesan. Antaranya ialah pola komunikasi yang digunakan iaitu baik berupa arah komunikasi, saluran komunikasi, kandungan komunikasi dan gaya komunikasi. Aspek lain yang dilihat ialah peranan kepimpinan, hubungan interpersonal, perancangan, pelaksanaan dan penilaian komunikasi.

Item Type:Article
Keywords:Komunikasi strategik; Pola komunikasi; Perancangan komunikasi; Pelaksanaan komunikasi; Penilaian komunikasi
Journal:Jurnal Komunikasi ; Malaysian Journal of Communication
ID Code:13191
Deposited By: ms aida -
Deposited On:22 Jul 2019 07:20
Last Modified:25 Jul 2019 21:22

Repository Staff Only: item control page