Aplikasi konsep Ta’awun dalam praktis kerja sosial di Malaysia

Nur Saadah Mohamad Aun, and Noremy Md Akhir, and Nor Ain Suhaida Nofiah, (2018) Aplikasi konsep Ta’awun dalam praktis kerja sosial di Malaysia. AKADEMIKA, 88 (3). pp. 55-63. ISSN 0126-5008

[img]
Preview
PDF
329kB

Official URL: http://ejournals.ukm.my/akademika/issue/view/1091

Abstract

Artikel ini adalah mengenai kajian yang telah dijalankan kepada pekerja sosial di Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Kajian tersebut bertujuan untuk meneroka pengetahuan pekerja sosial mengenai konsep ta’awun dalam praktis kerja sosial dan sejauh mana ia diaplikasi di Malaysia. Seramai lapan orang pekerja sosial telah ditemu bual secara mendalam dengan menggunakan teknik temu bual separa struktur. Hasil kajian mendapati bahawa majoriti responden tidak mempunyai pengetahuan dalam konsep ta’awun. Mereka juga tidak didedahkan dengan perkaitan antara konsep ta’awundengan profesion kerja sosial. Bagi pekerja sosial yang mempunyai latar belakang dari sekolah agama, konsep ta’awun sememangnya telah mereka fahami kerana mereka telah diterapkan dengan konsep tersebut dari zaman persekolahan. Manakala bagi pekerja sosial yang tidak mempunyai latar belakang sekolah agama, mereka kurang memahami konsep ta’awun. Namun demikian, dapatan kajian menunjukkan semua responden sememangnya mengaplikasi konsep ta’awun dalam profesion mereka. Malahan, kod etika kerja sosial oleh National Association of Social Workers sangat berkait rapat dengan konsep ta’awun apabila menggalakkan masyarakat untuk memberi khidmat bantuan melebihi keperluan sendiri dan menjaga hubungan sesama manusia dengan tidak menindas. Ringkasnya, praktis kerja sosial yang diamalkan di Malaysia adalah seiring dengan kehendak konsep ta’awun yang disarankan dalam ajaran agama Islam.

Item Type:Article
Keywords:Pengetahuan; Praktis; Konsep ta’awun; Pekerja sosial; Malaysia
Journal:AKADEMIKA
ID Code:13224
Deposited By: ms aida -
Deposited On:25 Jul 2019 01:07
Last Modified:26 Jul 2019 21:05

Repository Staff Only: item control page