Pesalah muda dalam kes jenayah syariah di Malaysia: kajian ke atas had umur pesalah serta hukuman bersifat pemulihan dari perspektif prinsip syariah

Mohd Abu Hassan Abdullah, and Ahmad Azam Mohd Shariff, and Mohamad Azhan Yahya, (2017) Pesalah muda dalam kes jenayah syariah di Malaysia: kajian ke atas had umur pesalah serta hukuman bersifat pemulihan dari perspektif prinsip syariah. Current Legal Issues, 1 . pp. 1-11.

[img]
Preview
PDF
271kB

Official URL: http://www.ukm.my/cli/artikel-2017/

Abstract

Menurut statistik kes jenayah syariah di Malaysia, kesalahan jenayah syariah turut dilakukan oleh golongan suspek yang berada dalam lingkungan umur yang muda. Suspek sebegini, sekiranya disabitkan atas kesalahan yang dipertuduhkan oleh mahkamah syariah, adalah dianggap sebagai pesalah kanak-kanak menurut syariah. Seksyen 2, Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 560) pula menamakan mereka sebagai pesalah muda. Pesalah-pesalah muda yang disabitkan ini akan dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah diperuntukkan oleh akta atau enakmen syariah di Malaysia. Justeru, kajian ini menjurus kepada isu had umur yang ditetapkan bagi pesalah muda dari perspektif prinsip syariah serta bagaimana prinsip had umur tersebut diaplikasikan dalam konteks dan kerangka peruntukan akta atau enakmen syariah. Kajian ini turut meneliti isu kesesuaian hukuman ke atas pesalah muda sebagaimana yang ditetapkan oleh prinsip syariah. Metodologi kajian yang digunapakai dalam kajian ini adalah kajian empirikal yang dikupas dalam kerangka kualitatif. Metodologi kajian perpustakaan digunapakai yang mana metodologi-metodologi analisis kandungan dan analisis kritis dilaksanakan ke atas buku, artikel serta laporan kes dari jurnal berkaitan isu had umur pesalah muda dan hukuman alternatif dari perspektif prinsip Syariah. Penyelidik turut menggunapakai kaedah temubual dengan menemubual para responden yang relevan bagi memperkukuhkan dapatan kajian. Hasil kajian mendapati ketiadaan penyelarasan mahupun penyeragaman dalam isu penetapan had umur pesalah muda antara prinsip syariah dan peruntukan undang-undang syariah di negara ini. Kajian turut mendapati ketiadaan penyelarasan dan penyeragaman dalam isu hukuman alternatif yang boleh dianggap setimpal dan bersesuaian untuk dikenakan ke atas pesalah muda yang disabitkan. Akhirnya kajian mencadangkan agar kedua-dua prinsip syariah dan peruntukan undang-undang syariah negara diselaraskan serta diseragamkan dalam isu penetapan had umur serta hukuman alternatif yang setimpal lagi bersesuaian bagi pesalah muda. Ini penting dalam memastikan hukuman yang bakal dikenakan bersifat retributif dan rehabilitatif.

Item Type:Article
Keywords:Pesalah muda; Prinsip syariah; Kes jenayah syariah; Hukuman alternatif; Pemulihan
Journal:Current Legal Issue
ID Code:13354
Deposited By: ms aida -
Deposited On:11 Sep 2019 04:23
Last Modified:13 Sep 2019 22:56

Repository Staff Only: item control page