Kesopanan dalam komunikasi menerusi filem animasi kanak-kanak tempatan

Noor Hasnoor Mohamad Nor, and Eizah Mat Hussain, and Ahmad Ramizu Abdullah, (2019) Kesopanan dalam komunikasi menerusi filem animasi kanak-kanak tempatan. Jurnal Komunikasi ; Malaysian Journal of Communication, 35 (4). pp. 368-385. ISSN 0128-1496

[img]
Preview
PDF
826kB

Official URL: http://ejournal.ukm.my/mjc/issue/view/1235

Abstract

Kesopanan adalah cerminan fizikal dan psikologi manusia yang berkaitan dengan budaya dan akal budi sesebuah masyarakat. Kesopanan jelas tergambar melalui komunikasi antara manusia, atau melalui saluran seperti media sama ada bercetak mahupun elektronik. Filem animasi merupakan salah satu bentuk hiburan secara media elektronik yang semakin popular terutama bagi kanak-kanak. Pengaruh media elektronik sangat besar dalam kehidupan kanak-kanak. Mereka mudah meniru sesuatu yang ditonton. Jadi, dalam mengejar arus dunia maju tanpa sempadan, aspek kesopanan dalam komunikasi tidak boleh dipinggirkan. Hal ini kerana pemaparan sahsiah diri yang baik adalah melalui kesopanan. Kajian ini bertujuan mengenal pasti dan menghuraikan aspek kesopanan yang ditonjolkan di dalam filem animasi kanak-kanak tempatan iaitu filem animasi Bola Kampong The Movie (2013), iaitu filem animasi 3D stereoskopik bahasa Melayu pertama di Malaysia. Konsep kesopanan diteliti dalam peristiwa bahasa mengikut pendekatan Asmah Haji Omar (2000) yang secara langsung berkaitan dengan prinsip etnografi pertuturan oleh Dell Hymes (1974). Kajian ini menggunakan korpus filem, data kajian ditranskripsi dalam bentuk bertulis, diiseh dan dihuraikan berdasarkan pendekatan yang telah dinyatakan. Hasil kajian menunjukkan kesopanan asas dan kesopanan kendala adalah berdasarkan konteks penggunaan. Beberapa aspek kesopanan yang ditonjolkan bergantung kepada faktor-faktor pemeran, latar, judul, sebab, dan cara komunikasi. Aspek kesopanan ini amat perlu dalam filem animasi kanak-kanak kerana pengaruh media amat berperanan dalam kehidupan generasi hari ini dan akan datang.

Item Type:Article
Keywords:Animasi; Kesopanan; Media; Bahasa; Komunikasi
Journal:Jurnal Komunikasi ; Malaysian Journal of Communication
ID Code:13926
Deposited By: ms aida -
Deposited On:10 Jan 2020 00:27
Last Modified:13 Jan 2020 00:17

Repository Staff Only: item control page