Perbandingan antara rehabilitasi pulmonari di rumah dengan di hospital bagi pesakit COPD dalam memperbaiki status fungsi paru-paru

Ayiesah Ramli, and Leonard Joseph, and Roslina Abdul Manap, (2008) Perbandingan antara rehabilitasi pulmonari di rumah dengan di hospital bagi pesakit COPD dalam memperbaiki status fungsi paru-paru. Jurnal Sains Kesihatan Malaysia, 6 (1). pp. 95-108. ISSN 1675-8161

[img] PDF
Restricted to Repository staff only

43kB

Official URL: http://www.fskb.ukm.my/fskbold/jurnal.html

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti keberkesanan program rehabilitasi pulmonari di hospital berbanding dengan program rehabilitasi pulmonari di rumah dalam mempe rbai k i k eadaan pe sak i t be rpenyak i t peny empi tan pulmonari kronik (COPD) Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Seramai 35 orang pesakit berumur antara 17 hingga 78 tahun telah dirawak sama ada untuk rehabilitasi pulmonari di hospital (48.6%, n = 20) atau di rumah (43%, n = 15) oleh Ahli Fisioterapi. Untuk program rehabilitasi di hospital, pesakit dijadualkan hadir ke hospital dua kali seminggu selama lapan minggu. Untuk program rehabilitasi di rumah, pesakit dijadualkan hadir ke Jabatan Fisioterapi sebanyak dua kali untuk mempelajari senaman yang perlu dilakukan sebelum mereka dibenarkan melakukan senaman sendiri di rumah. Sebuah diari diberikan kepada setiap pesakit untuk merekodkan senaman yang dilakukan. Panggilan telefon dibuat sekali setiap dua minggu untuk tujuan pemantauan. Penilaian fungsi paru-paru, ujian enam minit berjalan kaki (6MWT) dan skor Borg dilakukan sebelum dan sesudah lapan minggu rehabilitasi dijalankan. Keputusan menunjukkan tiada perubahan bererti dalam fungsi paru-paru untuk kedua-dua kumpulan sebelum dan selepas rehabilitasi.Terdapat perbezaan bererti (p < 0.05) dalam 6MWT sebelum dan selepas rehabilitasi bagi pesakit yang mengikuti program rehabilitasi pulmonari di hospital. Sebaliknya, perbezaan adalah tidak bererti (p > 0.05) bagi pesakit yang mengikuti rehabilitasi pulmonari di rumah. Keputusan juga menunjukkan bahawa tidak terdapat korelasi bererti antara fungsi paruparu dengan 6MWT walaupun terdapat peningkatan dalam jarak perjalanan di peringkat garis pangkal atau minggu ke lapan. Sebagai kesimpulan, program rehabilitasi pulmonari di hospital didapati lebih berkesan daripada program rehabilitasi pulmonari di rumah dalam meningkatkan kelasakan senaman yang mana akan dapat membantu megurangkan dispnea di kalangan pesakit COPD.

Item Type:Article
Keywords:Rehabilitasi pulmonari di rumah; rehabilitasi pulmonari di hospital; COPD, fungsi paru-paru; home-based pulmonary programme; hospital-based pulmonary programme; lung function
Journal:Jurnal Sains Kesihatan Malaysia
ID Code:1406
Deposited By: Ms Nur Asyikin Lut Ahmad
Deposited On:20 May 2011 03:12
Last Modified:14 Dec 2016 06:29

Repository Staff Only: item control page