Budaya organisasi Islam holistik: keperluan masa depan orang Melayu dan bangsa Malaysia

Rosfazila Abd Rahman, and Novel Lyndon, and Abdul Razif Zaini, and Mohd Shahrul Nizam Mohd Danuri, and Marliana Abdullah, (2019) Budaya organisasi Islam holistik: keperluan masa depan orang Melayu dan bangsa Malaysia. Jurnal Melayu, 18 (2). pp. 207-218. ISSN 1675-7513

[img]
Preview
PDF
656kB

Official URL: http://ejournal.ukm.my/jmelayu/issue/view/1223

Abstract

Masyarakat yang membangun dan bertamadun diyakini adalah masyarakat yang berbudaya. Budaya adalah tamadun, peradaban, kemajuan fikiran dan akal budi serta mempunyai kebudayaan yang telah maju. Pembudayaan budaya organisasi Islam holistik adalah proses atau cara membudayakan sesuatu seperti pemikiran dan ilmu dalam konteks budaya organisasi Islam secara menyeluruh dan total. Integriti pula adalah prinsip kehidupan yang berpegang kepada kejujuran atau keadaan sempurna dan utuh. Prinsip integriti Islamiah pula memberi penekanan kepada kejujuran atau keadaan sempurna lagi utuh kepada aspek yang berkaitan dengan atau berasaskan agama Islam. Justeru, isu utama kajian ini ialah sejauh mana pembudayaan budaya organisasi Islam holistik yang didasari dengan aspek integriti Islamiah yang tinggi boleh menjadi formula untuk sebuah masyarakat yang membangun dan diredhoi. Objektif utama kajian ini adalah untuk memahami budaya organisasi Islam holistik. Objektif kedua ialah untuk meneliti sejauh mana pembudayaan budaya organisasi Islam holistik yang didasari dengan aspek integriti Islamiah yang tinggi boleh menjadi formula untuk sebuah masyarakat yang berbudaya dan bertamadun tinggi. Kajian ini adalah kajian konseptual yang merungkai konsep budaya organisasi Islam holistik dan konsep integriti Islamiah dan membina masyarakat dan tamadun yang cemerlang. Kajian menggunakan kaedah kajian kepustakaan. Penemuan utama mendapati makna budaya organisasi Islam holistik adalah merangkumi aspek-aspek tamadun, peradaban, kemajuan fikiran dan akal budi serta mempunyai kebudayaan dari perspektif Islami. Penemuan kedua mendapati bahawa pembudayaan budaya organisasi Islam holistik yang didasari dengan aspek integriti Islamiah yang tinggi boleh menjadi formula untuk sebuah masyarakat yang berbudaya dan bertamadun. Kesimpulannya, kajian ini memperlihatkan bahawa pembudayaan budaya organisasi Islam holistik amat berperanan kepada orang Melayu dan bangsa Malaysia dalam mencapai matlamat bangsa bertamadun tinggi. Implikasinya, terdapat beberapa aspek cabaran ke arah kecapaian bangsa bertamadun tinggi berlandaskan syariah.

Item Type:Article
Keywords:Kajian budaya; Budaya organisasi; Budaya organisasi Islam holistik; Melayu; Bangsa Malaysia
Journal:Jurnal Melayu
ID Code:14324
Deposited By: ms aida -
Deposited On:24 Feb 2020 06:16
Last Modified:27 Feb 2020 04:08

Repository Staff Only: item control page