Kandungan buku teks Sejarah dan hubungannya dengan pengetahuan pelajar

Lau, Yi Yi and Abdul Razaq Ahmad, and Mohd Mahzan Awang, and Norasmah Othman, (2020) Kandungan buku teks Sejarah dan hubungannya dengan pengetahuan pelajar. Jurnal Personalia Pelajar, 23 (2). pp. 59-67. ISSN 0128-2735

[img]
Preview
PDF
645kB

Official URL: http://www.ukm.my/personalia/publication-category/...

Abstract

Buku teks merupakan bahan rujukan penting dalam dunia pendidikan. Di Malaysia, buku teks Sejarah sekolah rendah telah digubal selaras dengan pengenalan semula mata pelajaran Sejarah sekolah rendah pada tahun 2014. Penggubalan ini dibuat kerana wujudnya pelbagai isu berkaitan dengan buku sedia ada, iaitu dikatakan amat membosankan, sukar dan kurang diminati oleh pelajar. Justeru, untuk mengetahui sama ada apa yang dilaporkan ini benar atau tidak, maka satu kajian dilaksanakan. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsi pelajar terhadap kandungan buku teks Sejarah sekolah rendah, dan seterusnya mengukur hubungan kandungan buku teks Sejarah dengan tahap pengetahuan pelajar. Kajian ini menggunakan reka bentuk kuantitatif berbentuk deskriptif dengan menggunakan kaedah tinjauan. Sebanyak 335 pelajar, dipilih secara rawak mudah telah dilibatkan dalam kajian. Soal selidik telah dibina sebagai instrumen pengumpulan data. Hasil analisis data melaporkan bahawa kandungan buku teks mata pelajaran Sejarah mengikut persepsi pelajar adalah pada tahap sederhana tinggi. Ini bermakna bahawa kandungan buku teks masih kurang baik dan memerlukan penambahbaikan, terutama dari aspek penerangan dan penerapan nilai. Buku teks yang kurang berkualiti akan mengurangkan kekerapan pelajar menggunakan buku teks yang disediakan, dan perkara ini tidak mencapai matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia. Hasil kajian juga menunjukkan terdapat hubungan antara kandungan buku teks Sejarah dengan tahap pengetahuan pelajar. Ini bermakna buku teks yang berkualiti adalah sangat penting kerana ia mampu meningkatkan tahap pengetahuan pelajar dan seterusnya membasmikan isu-isu berkaitan dengan mata pelajaran Sejarah yang dikatakan sebagai mata pelajaran yang membosankan, sukar dan kurang diminati oleh pelajar.

Item Type:Article
Keywords:Buku teks; Tahap pengetahuan; Sejarah
Journal:Jurnal Personalia Pelajar
ID Code:15976
Deposited By: ms aida -
Deposited On:08 Dec 2020 05:17
Last Modified:15 Dec 2020 02:49

Repository Staff Only: item control page