Penafsiran ideologi Pakatan Harapan menerusi penegasan unsur tema dan rema perspektif analisis wacana kritis

Tengku Shahrolnizam Tengku Yahya, and Rohaidah Haron, (2021) Penafsiran ideologi Pakatan Harapan menerusi penegasan unsur tema dan rema perspektif analisis wacana kritis. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 18 (1). pp. 108-123. ISSN 1823-884x

[img] PDF
535kB

Official URL: https://ejournal.ukm.my/ebangi/issue/view/1367

Abstract

Unsur Tema dan Rema yang digembleng dalam wacana dapat dikaitkan dengan praktis sosial yang ingin diperjuangkan oleh sesebuah parti politik. Selain dapat membentuk unsur tekstual dalam teks, unsur Tema dan Rema yang digembleng dalam wacana turut membantu dalam penafsiran ideologi sesebuah parti. Kajian ini merupakan kajian analisis wacana kritis (critical discourse anlysis) yang bertujuan untuk menafsir praktis sosial yang tersirat dalam wacana manifesto Pakatan Harapan. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti unsur Tema dan Rema dalam wacana manifesto Pakatan Harapan serta menafsir ideologi Pakatan Harapan dengan penggemblengan unsur Tema dan Rema berdasarkan pendekatan analisis wacana kritis. Dengan berpandukan teori analisis wacana kritis (CDA) oleh Fairclough (1989) serta konsep Tema dan Rema yang dibangunkan oleh Halliday (2004) dan Halliday dan Hassan (1976), maka terdapat tiga unsur penegasan Tema yang dapat menafsir ideologi pentadbiran berintegriti, iaitu Kerajaan Pakatan Harapan, Kami dan Pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan, manakala penegasan unsur Rema pula membuktikan bahawa ideologi tersebut telah distruktur dalam bahagian Rema, iaitu sebagai maklumat baharu. Kedua-dua unsur Tema dan Rema ini telah digembleng oleh pewacana dalam usaha memperjuangkan ideologi pentadbiran berintegriti. Keupayaan pewacana memanfaatkan penegasan unsur Tema dan Rema secara tidak langsung dapat memperomosikan ideologi Pakatan Harapan kepada rakyat dengan lebih jelas dan tersusun.

Item Type:Article
Keywords:Tema dan Rema; Manifesto; Analisis wacana kritis; Ideologi pentadbiran berintegriti; Pakatan Harapan
Journal:e-Bangi ; Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan
ID Code:16565
Deposited By: ms aida -
Deposited On:10 May 2021 07:11
Last Modified:15 May 2021 14:01

Repository Staff Only: item control page