Analisis verbal berita terpilih dalam akhbar Malaysiakini

Darwalis Sazan, and Noriah Mohamed, and Md Zahril Nizam Md Yusoff, and Sa’adiah Ma’alip, (2021) Analisis verbal berita terpilih dalam akhbar Malaysiakini. Jurnal Melayu, 20 (1). pp. 19-37. ISSN 1675-7513

[img]
Preview
PDF
479kB

Official URL: https://ejournal.ukm.my/jmelayu/issue/view/1390

Abstract

Kajian ini merupakan satu usaha untuk membuktikan nilai berita dapat dijelaskan berdasarkan displin linguistik. Nilai berita merupakan salah satu kriteria penting dalam akhbar dan aspek ini berupaya menjelaskan fenomena yang mempengaruhi ciri linguistiknya. Berdasarkan penelitian khusus dalam aspek yang dibincangkan ini, kajian lanjut perlu dilaksanakan. Kelompangan kajian lepas terhadap aspek yang akan dibincangkan ini menyumbang signifikasi kajian selain persoalan tentang kebolehsanaan aspek kajian yang mampu dijelaskan secara linguistik kini terjawab. Bagi melaksanakan kajian ini secara sistematik dan mencapai objektif yang ditetapkan, penyelidik mengaplikasi pendekatan secara kualitatif. Berdasarkan pendekatan kualitatif ini, tiga kaedah digunakan iaitu kaedah kepustakaan, kaedah laman sesawang dan analisis kandungan. Data dalam kajian juga dihuraikan secara deskriptif. Dalam kajian ini, perbincangan dan penganalisisan hanya melibatkan empat kategori utama nilai berita, yakni keelitan, impak, negatif dan positif. Selain itu, kajian dijalankan berlandaskan Analisis Nilai Berita Diskursif (Discursive News Value Analysis) mengikut kerangka Bednarek & Caple (2017). Sebanyak 30 data dianalisis dalam kajian ini dan kesemua data hanya melibatkan data isu sosial. Dapatan analisis kajian dalam sumber verbal berita akhbar Malaysiakini menunjukkan bahawa setiap empat kategori nilai berita ini terdiri daripada ciri linguistik yang tertentu. Setiap ciri linguistik yang telah dikenal pasti ini menyerlahkan ideologi penulis yang mempengaruhi pembentukan empat kategori nilai berita dalam akhbar Malaysiakini. Kajian ini juga berjaya mencungkil latar belakang akhbar Malaysiakini bagi setiap isu sosial yang diketengahkan dalam teks berita. Bentuk, ciri dan kandungan bagi setiap nilai berita dalam akhbar ini, sememangnya telah diadun oleh penulis berdasarkan ideologinya untuk disampaikan kepada pembaca.

Item Type:Article
Keywords:Analisis verbal; Ideologi; Malaysiakini; Nilai berita; Sosial
Journal:Jurnal Melayu
ID Code:16693
Deposited By: ms aida -
Deposited On:02 Jun 2021 00:50
Last Modified:04 Jun 2021 16:16

Repository Staff Only: item control page