Peraturan publisiti dalam profesion guaman: justifikasi ke arah penilaian semula

Harlina Mohamed On, and Rohimi Shapiee, (2009) Peraturan publisiti dalam profesion guaman: justifikasi ke arah penilaian semula. Jurnal Undang-undang, 13 . ISSN 1394-7729

Full text not available from this repository.

Official URL: http://ejournal.ukm.my/juum

Abstract

Secara tradisinya, profesion guaman di seluruh dunia dikawal ketat oleh undang-undang statutori dan peraturan kendiri yang digubal oleh badan profesional. Berhubung tatalaku profesional, lazimnya terdapat peraturan publisiti yang, sama ada melarang secara total para peguam membuat publisiti mengenai perkhidmatan, atau membenarkan publisiti tetapi tertakluk kepada pelbagai sekatan. Larangan atau sekatan sebegini boleh menghalang pembaharuan dan kecekapan dalam menyediakan perkhidmatan. Namun, beberapa dekad kebelakangan ini, misalnya di negara-negara yang menganggotai Pertubuhan bagi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), terdapat kecenderungan untuk melonggar atau menghapuskan larangan atau sekatan publisiti dalam profesion guaman. Antara alasan yang mewajarkan kecenderungan tersebut ialah tuntutan daya saing di peringkat global, hak pengguna terhadap maklumat, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi serta kecenderungan lain-lain profesion dalam meliberalkan peraturan publisiti mereka. Walau bagaimanapun, peraturan publisiti yang mengawal profesion guaman di Malaysia masih lagi berada di takuk lama, tidak seiring dengan perkembangan semasa serta tidak mengimbangi kepentingan profesion dan golongan pengguna. Berdasarkan tinjauan kepustakaan dan pemerhatian oleh penulis, artikel ini menjejaki dengan lebih lanjut situasi yang menjadi sandaran negara-negara luar dalam mewajarkan tindakan mereka meliberalkan peraturan publisiti. Penulis mendapati situasi yang sama boleh digunakan sebagai justifikasi untuk menilai semula peraturan publisiti yang mengawal profesion guaman di Malaysia. Sebagai tambahan, artikel ini turut memaparkan secara ringkas, larangan dan sekatan yang terkandung dalam peraturan publisiti dalam profesion guaman di Malaysia

Item Type:Article
Keywords:undang-undang statutori; peraturan kendiri; profesion guaman; peraturan; publisiti
Journal:Jurnal Undang-undang dan Masyarakat
ID Code:1691
Deposited By: Ms. Nor Ilya Othman
Deposited On:07 Jun 2011 03:15
Last Modified:14 May 2019 04:43

Repository Staff Only: item control page