Penilaian komuniti bau ke atas pengaruh intensiti pencemaran bau dari ladang ternakan ayam

Nadzmi Tarmizi, and Zaini Sakawi, and Siti Nurain Marzuki, (2021) Penilaian komuniti bau ke atas pengaruh intensiti pencemaran bau dari ladang ternakan ayam. AKADEMIKA, 91 (2). pp. 79-92. ISSN 0126-5008

[img]
Preview
PDF
789kB

Official URL: https://ejournal.ukm.my/akademika/issue/view/1410

Abstract

Permintaan terhadap sumber bekalan makanan di Malaysia bertambah selari dengan pertambahan penduduk khususnya permintaan terhadap bekalan makanan mentah harian seperti ayam dan daging. Peningkatan terhadap permintaan ini mengakibatkan peningkatan terhadap pembukaan ladang ternakan ayam bagi menampung kadar permintaan yang tinggi. Peningkatan pembukaan ladang ternakan ayam yang tinggi meningkatkkan lagi risiko kepada berlakunya pencemaran bau ke atas alam sekitar dan kesejahteraan penduduk setempat. Kajian ini adalah bertujuan mengenal pasti persepsi penduduk terhadap pencemaran bau ke atas kesejahteraan penduduk serta langkah dan cadangan bagi mencapai indek kesejahteraan kehidupan penduduk daripada pencemaran bau. Set soal selidik diedarkan di kawasan yang telah dikenal pasti sebagai kawasan yang berisiko menerima impak terus daripada pencemaran bau yang berlaku iaitu pada jarak 1 hingga 3 kilometer radius dari sumber bau. Kaedah persampelan berfokus dan berstruktur menggunakan kaedah Roasoft dengan memilih seramai 279 orang responden sebagai sampel kajian. Maklumat yang diperolehi dianalisis dan diproses dengan menggunakan Analisi Tabulasi Silang didalam perisian SPSS. Kajian mendapati persepsi bau pada jarak 1 kilometer adalah tiada bau manakala 2 kilometer adalah bau kuat dan 3 kilometer adalah bau yang sederhana. Kajian mendapati faktor jarak tidak mempengaruhi persepsi penduduk terhadap pencemaran bau tetapi faktor tempoh menetap yang mempengaruhinya. Langkah dan cadangan yang dapat dilaksanakan bagi kawasan kecil adalah dengan penglibatan pihak berkuasa tempatan dalam menyelesaikan masalah pencemaran bau yang berlaku sama ada dengan memindahkan ladang ataupun peralatan yang lebih mesra alam perlu digunakan oleh penternak. selain itu, menubuhkan persatuan penjagaan alam sekitar di peringkat kawasan penduduk dan perbincangan dengan wakil dan pengurusan ladang ternakan ayam bagi mencapai kesepakatan bersama dalam menangani isu berkaitan pencemaran bau yang jelas memberi impak ke atas kesejahteraan kesihatan penduduk sekitarnya.

Item Type:Article
Keywords:Pencemaran bau; Intensiti bau; Ladang ternakan ayam; Pengurusan alam sekitar; Pihak berkuasa tempatan
Journal:AKADEMIKA
ID Code:17339
Deposited By: ms aida -
Deposited On:17 Aug 2021 01:58
Last Modified:23 Aug 2021 00:56

Repository Staff Only: item control page