Penerokaan kefungsian keluarga dalam kalangan banduan muda lelaki Malaysia : satu kajian kualitatif

Mohammad Rahim Kamaluddin, and Noor Nasiha Kamarudin, and Siti Nurkhairina Mohd Nor, and Kausalya Devi Sathoo, and Saravanan Meyappan, and Nadzriah Ahmad, (2021) Penerokaan kefungsian keluarga dalam kalangan banduan muda lelaki Malaysia : satu kajian kualitatif. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 17 (2). pp. 235-247. ISSN 2180-2491

[img]
Preview
PDF
527kB

Official URL: https://ejournal.ukm.my/gmjss/issue/view/1396

Abstract

Penglibatan banduan muda lelaki dalam jenayah dan tingkah laku delinkuen telah mencetuskan permasalahan sosial dalam masyarakat Malaysia pada hari ini. Namun begitu, kajian berkaitan penglibatan banduan muda lelaki dalam jenayah dari perspektif faktor kefungsiaan keluarga masih kurang diberikan penekanan dan memerlukan penelitian lanjut. Sehubungan itu, kajian ini dilakukan bertujuan untuk meneroka aspek kefungsian keluarga yang membawa kepada tingkah laku jenayah dalam kalangan banduan muda lelaki di salah sebuah Sekolah Integriti di Malaysia. Kajian ini menggunakan teknik temu bual mendalam di mana seramai 12 orang banduan muda lelaki telah ditemu bual. Kaedah penyelidikan kualitatif dan pemerhatian secara langsung telah digunakan bagi mengutip data di dalam kajian ini. Peserta kajian dipilih berdasarkan persampelan pemilihan berkriteria dan transkrip temu bual dianalisis dengan menggunakan kaedah tematik. Hasil kajian mendapati empat tema berkaitan kefungsiaan keluarga iaitu kekurangan kasih sayang, keluarga bermasalah, dendam terhadap ahli keluarga dan keterlibatan ahli keluarga dalam jenayah. Hasil dapatan kajian ini boleh dijadikan sebagai garis panduan untuk membangunkan modul-modul di sekolah untuk mengelak remaja dan pelajar sekolah daripada terlibat dengan jenayah dan tingkah laku delinkuen. Selain itu, kajian ini juga menjadi manfaat bagi institusi kekeluargaan dan masyarakat dalam memahami faktor-faktor penyebab tingkah laku delinkuen dalam kalangan remaja dengan lebih mendalam.

Item Type:Article
Keywords:Banduan muda lelaki; Jenayah; Kefungsiaan keluarga; Tingkah laku delinkuen
Journal:Geografia ; Malaysian Journal of Society and Space
ID Code:17636
Deposited By: ms aida -
Deposited On:17 Nov 2021 00:53
Last Modified:22 Nov 2021 07:02

Repository Staff Only: item control page