Tahap pengetahuan dan kekangan yang dihadapi oleh guru bahasa Melayu ketika menggunakan aplikasi Google Meet dalam pengajaran dan pembelajaran dalam talian

Ugartini Magesvaran, (2021) Tahap pengetahuan dan kekangan yang dihadapi oleh guru bahasa Melayu ketika menggunakan aplikasi Google Meet dalam pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu ; Malay Language Education (MyLEJ), 11 (2). pp. 39-53. ISSN 2180-4842

[img]
Preview
PDF
652kB

Official URL: https://spaj.ukm.my/jpbm/index.php/jpbm/issue/view...

Abstract

Penggunaan aplikasi Google Meet (GM) merupakan suatu kaedah dalam manual pengajaran yang telah diperkenalkan oleh KPM. Kajian ini bertujuan untuk meneroka tahap pengetahuan dan kekangan yang dihadapi guru ketika menggunakan aplikasi GM sebagai medium pelaksanaan PdP Bahasa Melayu secara dalam talian di sekolah menengah. Seramai 11 orang guru Bahasa Melayu di Kulim, Kedah dijadikan peserta kajian untuk ditemu bual. 5 orang guru Bahasa Melayu yang mengajar di sekolah kategori bandar dan 6 orang guru Bahasa Melayu yang mengajar di sekolah kategori luar bandar dipilih sebagai peserta kajian. Semua guru Bahasa Melayu ialah guru berpengalaman. Data temu bual dianalisis secara naratif. Dapatan kajian menunjukkan tahap pengetahuan guru Bahasa Melayu tentang penggunaan aplikasi GM dalam PdP Bahasa secara dalam talian adalah tinggi. Kekangan dan kesukaran yang dihadapi oleh guru Bahasa Melayu ketika mengajar menggunakan aplikasi GM ialah sikap pelajar yang tidak bersedia untuk belajar secara dalam talian, di samping sikap ibu bapa yang tidak memberi kerjasama semasa PdP dalam talian dijalankan. Kajian ini membuktikan bahawa walaupun PdP dalam talian suatu norma baharu dalam konteks pendidikan di Malaysia, tetapi guru-guru menunjukkan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan PdP secara talian. Guru-guru menggunakan pelbagai pendekatan dan kaedah mengajar berbantukan aplikasi digital seperti GM untuk menarik minat pelajar untuk belajar secara dalam talian.

Item Type:Article
Keywords:Pengetahuan guru; Kekangan guru; Aplikasi Google Meet; Pengajaran dan pembelajaran dalam talian; Pendidikan bahasa Melayu
Journal:Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu ; Malay Language Education (MyLEJ)
ID Code:17915
Deposited By: ms aida -
Deposited On:10 Jan 2022 08:01
Last Modified:13 Jan 2022 01:49

Repository Staff Only: item control page