Keberkesanan unsur watak dan perwatakan dalam cerita rakyat dalam kalangan kanak-kanak dan remaja melalui media animasi

Tuan Siti Nurul Suhadah Tuan Adnan, and Mohd Firdaus Che Yaacob, and Nur Samsiah Mazlan, (2021) Keberkesanan unsur watak dan perwatakan dalam cerita rakyat dalam kalangan kanak-kanak dan remaja melalui media animasi. Jurnal Melayu, 20 (2). pp. 230-246. ISSN 1675-7513

[img]
Preview
PDF
214kB

Official URL: https://ejournal.ukm.my/jmelayu/issue/view/1430

Abstract

Cerita rakyat merupakan satu cerita yang disampaikan secara lisan oleh masyarakat terdahulu yang dipertuturkan secara mulut ke mulut dan kaya dengan nilai-nilai murni. Oleh itu, kajian ini akan membincangkan tentang keberkesanan cerita rakyat dalam kalangan kanak-kanak dan remaja melalui medium animasi. Signifikan kajian ini adalah kerana industri animasi berjaya menarik minat golongan kanak-kanak dan remaja. Hal ini kerana, bidang animasi sebagai satu cabang untuk mendekatkan golongan kanak-kanak dan remaja untuk meminati cerita rakyat. Lantaran itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti dan menganalisis keberkesanan media animasi kepada golongan kanak-kanak melalui cerita rakyat. Di samping itu, cerita lisan yang bertajuk Si Luncai dengan Labu-labunya, Sombong Membawa Padah, Ayam Dogol Membuat Jasa, Bersikap Jujur dan Kasih Sayang Keluarga yang terkandung dalam Koleksi 366 Cerita Rakyat di Malaysia, dijadikan sebagai data kajian ini. Seterusnya, metodologi kajian ini merujuk kepada kaedah kepustakaan dan teks. Kajian ini turut menggunakan Teori Pengkaedahan Melayu menerusi pendekatan gunaan sebagai deduktif kajian. Dapatan hasil kajian ini membuktikan bahawa media animasi merupakan salah satu medium yang berkesan dan sistematik untuk menjadikan cerita lisan dapat dipopularkan dalam kalangan kanak-kanak dan remaja.

Item Type:Article
Keywords:Animasi; Cerita rakyat; Kanak-kanak; Lisan; Remaja
Journal:Jurnal Melayu
ID Code:18372
Deposited By: ms aida -
Deposited On:07 Apr 2022 00:15
Last Modified:13 Apr 2022 04:02

Repository Staff Only: item control page