Struktur naratologi dan citra ibu dalam cerita legenda Si Tenggang, Si Malin Kundang, dan Nakhoda Manis

Muhammad Irfan Waqiuddin Hasanudin, and Muhd Norizam Jamian, (2021) Struktur naratologi dan citra ibu dalam cerita legenda Si Tenggang, Si Malin Kundang, dan Nakhoda Manis. Jurnal Melayu, SI . pp. 433-453. ISSN 1675-7513

[img]
Preview
PDF
334kB

Official URL: https://ejournal.ukm.my/jmelayu/issue/view/1446

Abstract

Makalah ini membincangkan struktur naratologi dan citra ibu dalam cerita legenda Si Tenggang, Si Malin Kundang, dan Nakhoda Manis. Analisis struktur naratologi bagi ketiga-tiga legenda anak derhaka dilakukan bersandarkan skema aktansial utama yang diperkenalkan oleh A. J. Greimas. Dua objektif makalah ini adalah untuk menganalisis struktur cerita dan untuk menghuraikan citra ibu menerusi tiga buah cerita legenda yang masing-masing dari Malaysia, Indonesia dan Brunei iaitu legenda Si Tenggang, Si Malin Kundang, dan Nakhoda Manis. Dari segi metodologi, kajian ini berorientasikan kajian kepustakaan yang berteraskan kaedah kualitatif. Data kajian dibataskan kepada legenda Si Tenggang oleh Muhibah Ayob (1984), Si Malin Kundang oleh Dahsinar (1971), dan Nakhoda Manis oleh Haji Leman Ahmad (1990). Selain itu, kaedah analisis kandungan dan teknik bacaan rapi diguna pakai untuk menganalisis data. Hasil kajian mendapati bahawa legenda anak derhaka dalam cerita Si Tenggang, Si Malin Kundang, dan Nakhoda Manis mempunyai struktur cerita yang berbeza. Meskipun ketiga-tiga legenda menunjukkan banyak ciri persamaan, namun terdapat beberapa perbezaan yang mengangkat identiti karya setiap negara. Hasil kajian juga menunjukkan citra ibu dalam legenda anak derhaka adalah seperti pasrah dengan ketentuan Tuhan dan imej wanita paling setia. Hakikatnya, setiap daripada kisah legenda ini mempunyai lambang kedudukan seorang ibu dalam institusi kekeluargaan bukan sahaja dalam budaya Melayu Nusantara bahkan juga dalam agama.

Item Type:Article
Keywords:Anak derhaka; Cerita rakyat; Citra ibu; Legenda; Struktur naratologi
Journal:Jurnal Melayu
ID Code:18386
Deposited By: ms aida -
Deposited On:07 Apr 2022 06:37
Last Modified:13 Apr 2022 04:28

Repository Staff Only: item control page