Peranan agen-agen sosialisasi dominan yang membentuk orientasi seksual individu gay

Mohd Rafizey Dalin, and Nur Hafizah Yusoff, (2021) Peranan agen-agen sosialisasi dominan yang membentuk orientasi seksual individu gay. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 18 (7(SI)). pp. 171-190. ISSN 1823-884x

[img]
Preview
PDF
286kB

Official URL: https://ejournal.ukm.my/ebangi/issue/view/1420

Abstract

Agen sosialisasi merupakan faktor utama yang memberikan pengaruh terhadap lelaki gay. Walau bagaimanapun, agen sosialisasi mana yang paling dominan masih lagi menjadi tanda tanya dalam membentuk orientasi seksual seseorang gay. Justeru itu, objektif utama dalam makalah ini adalah untuk meneliti agen-agen sosialisasi yang dominan dalam membentuk orientasi seksual individu gay. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Seramai 10 orang informan yang terdiri daripada kalangan belia berumur 20-26 tahun dan masih belajar di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur telah dipilih sebagai sampel kajian menggunakan kaedah snowball. Data-data yang terdapat dalam kajian ini diperoleh dengan menggunakan kaedah temubual mendalam. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat tiga agen sosialisasi utama yang mempengaruhi orientasi seksual gay iaitu keluarga, rakan sebaya, dan media massa. Kesemua agen-agen sosialisasi ini seterusnya mewujudkan konsep diri tentang orientasi seksual gay dan akhirnya membentuk kesedaran dalam diri sebagai seorang homoseksual. Kesimpulannya, agen-agen sosialisasi memberikan pengaruh secara langsung kepada tingkah laku gay yang terdapat dalam masyarakat moden pada hari ini.

Item Type:Article
Keywords:Sosialisasi; Peranan agen-agen sosialisasi; Gay; Orientasi seksual
Journal:e-Bangi ; Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan
ID Code:18909
Deposited By: ms aida -
Deposited On:05 Jul 2022 03:45
Last Modified:05 Jul 2022 08:29

Repository Staff Only: item control page