Konflik perkahwinan dan strategi daya tindak individu yang kehilangan pekerjaan semasa pandemik Covid-19 : impak kepada kualiti perkahwinan

Nuraini Nuri, and Siti Marziah Zakaria, (2021) Konflik perkahwinan dan strategi daya tindak individu yang kehilangan pekerjaan semasa pandemik Covid-19 : impak kepada kualiti perkahwinan. Jurnal Wacana Sarjana, 5 (2). pp. 1-16. ISSN 2600-9501

[img]
Preview
PDF
316kB

Official URL: https://spaj.ukm.my/jws/index.php/jws/issue/view/1...

Abstract

Kemunculan pandemik Covid-19 telah memberi impak yang besar kepada penduduk dunia akibat krisis ekonomi. Berikutan itu, terdapat ramai individu kehilangan pekerjaan semasa pandemik ini. Secara tidak langsung, masalah ini mempengaruhi institusi kekeluargaan terutamanya bagi pasangan yang telah berkahwin. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengetahui dengan lebih mendalam berkenaan konflik yang telah dihadapi, strategi daya tindak yang digunakan untuk mengatasi konflik perkahwinan dan kesannya terhadap kualiti perkahwinan individu yang kehilangan pekerjaan semasa pandemik Covid-19. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan teknik kualitatif iaitu temubual secara mendalam berdasarkan pendekatan fenomenologi. Seramai lapan orang informan dipilih bagi mengambil bahagian dalam kajian ini melalui teknik persampelan bertujuan. Informan terdiri daripada individu yang telah berkahwin selama tiga tahun dan keatas serta dari sekitar Negeri Selangor. Temubual dilakukan secara mendalam melalui temubual separa berstuktur untuk mengumpul data kajian. Analisis kajian dijalankan dengan menggunakan prosedur Interpretive Phenomenological Analysis untuk mengekstrak tema. Hasil kajian mendapati bahawa konflik perkahwinan berpunca daripada konflik kewangan, krisis penyesuaian dan tekanan luaran. Informan menggunakan perancangan kewangan, komunikasi yang efektif dan sokongan sosial sebagai strategi daya tindak bagi mengatasi konflik perkahwinan. Kualiti perkahwinan semasa pandemik diekstrasi ke dalam tiga domain iaitu keharmonian, kebahagiaan dan toleransi. Diharapkan kajian ini dapat memberi manfaat kepada pihak berkepentingan untuk menyokong keluarga yang terjejas secara ekonomi akibat pandemik Covid-19.

Item Type:Article
Keywords:Konflik perkahwinan; Kualiti perkahwinan; Strategi daya tindak; Kehilangan pekerjaan; Pandemik Covid-19
Journal:Jurnal Wacana Sarjana
ID Code:19681
Deposited By: ms aida -
Deposited On:08 Sep 2022 06:48
Last Modified:12 Sep 2022 03:36

Repository Staff Only: item control page