Kesahan dan kebolehpercayaan pembangunan modul interaktif berasaskan teknologi Augmented Reality bagi kursus Pembinaan Bangunan II

Dayana Farzeeha Ali, and Ezzatinadiah Julkifleh, (2022) Kesahan dan kebolehpercayaan pembangunan modul interaktif berasaskan teknologi Augmented Reality bagi kursus Pembinaan Bangunan II. AJTLHE: ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 14 (1). pp. 78-93. ISSN 1985-5826

[img]
Preview
PDF
502kB

Official URL: https://ejournal.ukm.my/ajtlhe/issue/view/1460

Abstract

Revolusi Perindustrian 4.0 telah mengubah landskap bidang pendidikan terutama dalaminovasi pendidikan. Terdapat pelbagai teknologi telah integrasikan ke dalam pelbagai bidang pendidikan dan salah satu daripadanya adalah teknologi Augmented Reality (AR). Dalam penawaran program Teknologi Binaan di Kolej Vokasional, terdapat satu kursus yang ditawarkan iaitu kursus Pembinaan Bangunan I dan II. Kursus ini memerlukan pelajar memahami dan menguasai pengetahuan berkaitan dengan proses-proses pembinaan di tapak binaan. Oleh itu, satu modul pembelajaran berasaskan teknologi AR telah dibangunkan dalam membantu pelajar untuk menvisualisasikan proses-proses pembinaan di tapak binaan. Kesahan dan kebolehpercayaan modul berdasarkan pandangan pakar dan pelajar di Kolej Vokasional telah dijalankan untuk menilai kualiti pembangunan modul dan elemen multimedia yang telah aplikasikan dalam modul ini. Kajian berbentuk kuantitatif ini melibatkan responden yang terdiri daripada pelajar Kolej Vokasional dan pakar dalam bidang Teknologi Pembinaan dan bidang multimedia. Dua instrumen telah digunakan dalam pengumpulan data iaitu borang soal selidik dan senarai semak. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa kesahan dan kebolehpercayaan modul interaktif dan pengesahan elemen multimedia berdasarkan pandangan pakar adalah berada pada tahap yang tinggi. Kesimpulannya, modul interaktif berasaskan Teknologi Augmented Reality bagi kursus Pembinaan Bangunan II ini bersesuaian dan kandungan modul yang dibangunkan menepati keperluan pelajar dan pensyarah. Pembangunan modul ini diharapkan dapat meningkatkan kemahiran visualisasi pelajar dan membolehkan mereka mempunyai kemahiran komunikasi grafik yang baik dan juga kemahiran menyelesaikan masalah.

Item Type:Article
Keywords:Kesahan; Kebolehpercayaan; Modul interaktif; Teknologi pembinaan; Teknologi augmented reality
Journal:Asian Journal of Teaching and Learning in Higher Education
ID Code:19948
Deposited By: ms aida -
Deposited On:22 Sep 2022 07:45
Last Modified:28 Sep 2022 16:40

Repository Staff Only: item control page