Pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan produktiviti faktor keseluruhan di negara ASEAN+3 terpilih

Noorazeela Zainol Abidin, and Ishak Yussof, and Rahmah Ismail, and Zulkefly Abdul Karim, (2018) Pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan produktiviti faktor keseluruhan di negara ASEAN+3 terpilih. Jurnal Ekonomi Malaysia, 52 (3). pp. 55-70. ISSN 0127-1962

[img]
Preview
PDF
1MB

Official URL: https://www.ukm.my/jem/issue/v52i3/

Abstract

Perbandingan antara negara menunjukkan terdapat perbezaan sumbangan kualiti modal manusia terhadap pertumbuhan produktiviti faktor keseluruhan (TFP). Walaupun terdapat negara yang mempunyai tempoh purata tahun bersekolah yang lama tetapi sumbangan kepada pertumbuhan TFP adalah lebih rendah berbanding negara yang mempunyai purata tahun bersekolah yang lebih singkat. Seterusnya, didapati juga bahawa jumlah pekerja mahir dalam sesebuah negara juga tidak semestinya dapat menyumbang kepada pertumbuhan TFP. Oleh itu, artikel ini bertujuan menganalisis pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan TFP dengan tumpuan khusus ke atas beberapa negara ASEAN+3 terpilih (Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina, Kemboja, Vietnam, China, Korea Selatan dan Jepun) berdasarkan data untuk tempoh antara tahun 1981-2014. Analisis kajian ini menggunakan kaedah data panel dinamik heterogen, iaitu model Pooled Mean Group (PMG) dan Mean Group (MG) untuk menganalisis pengaruh dalam jangka masa pendek dan panjang. Berdasarkan ujian Hausman, model PMG adalah lebih baik dalam kajian ini kerana gagal menolak hipotesis nol. Hasil kajian menunjukkan bahawa pengaruh modal manusia, iaitu purata tahun bersekolah dan nisbah pekerja mahir adalah signifikan dan positif terhadap pertumbuhan TFP dalam jangka masa panjang bagi model PMG, manakala dalam jangka masa pendek pula ianya adalah tidak signifikan terhadap pertumbuhan TFP. Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan dalam model PMG bagi jangka masa panjang terdapat pemboleh ubah lain seperti keterbukaan ekonomi, perbelanjaan kerajaan untuk penyelidikan dan pembangunan (R&D) dan interaksi antara negara dengan purata tahun bersekolah menunjukkan hubungan negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan TFP. Oleh kerana modal manusia dapat mempengaruhi pertumbuhan TFP, maka setiap negara perlu memperuntukkan perbelanjaan yang lebih besar kepada sektor pendidikan memandangkan pengaruh modal manusia mempunyai kesan yang positif dalam jangka panjang. Ini terutamanya daripada segi penyediaan lebih banyak biasiswa kepada pelajar yang ingin menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi dan bidang pengajian yang ditawarkan juga haruslah selaras dengan permintaan pasaran buruh. Di samping itu, untuk melahirkan guna tenaga yang berpendidikan tinggi dan berkemahiran, penekanan perlulah diberikan kepada perancangan latihan yang lebih teliti.

Item Type:Article
Keywords:ASEAN+3; Modal manusia; Pertumbuhan TFP; PMG
Journal:Jurnal Ekonomi Malaysia
ID Code:20071
Deposited By: ms aida -
Deposited On:05 Oct 2022 00:36
Last Modified:11 Oct 2022 09:16

Repository Staff Only: item control page