Persediaan guru pelatih Geografi dalam perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah semasa latihan mengajar

Hanifah Mahat, and Chulin Lom, and Yazid Saleh, and Mohmadisa Hashim, and Nasir Nayan, and Bikar, Soon Sing (2022) Persediaan guru pelatih Geografi dalam perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah semasa latihan mengajar. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 18 (3). pp. 170-184. ISSN 2180-2491

[img]
Preview
PDF
922kB

Official URL: https://ejournal.ukm.my/gmjss/issue/view/1540

Abstract

Peralihan mendadak daripada pengajaran secara bersemuka kepada Pengajaran dan Pembelajaran dari Rumah (PdPR) semasa pandemik Covid-19 telah menimbulkan masalah yang ketara kepada guru dan pelajar. Guru bukan sahaja perlu menyesuaikan diri dengan pengajaran dalam talian, malah guru juga harus mempelajari maklumat dan kemahiran baru agar mereka mahir menggunakan IT. Justeru, kajian ini bertujuan mengkaji kesediaan dan perlaksanaan PdPR dalam kalangan guru pelatih Geografi semasa menjalani Latihan Mengajar (LM). Pendekatan kuantitatif mengunakan reka bentuk tinjauan melibatkan soal selidik telah diaplikasikan dalam kajian ini. Seramai 131 orang guru pelatih Geografi dijadikan sebagai sampel kajian dengan menggunakan teknik pensampelan rawak berstrata. Analisis deskriptif (min, peratus, kekerapan) dan analisis inferensi (korelasi Pearson, regresi linear) digunakan untuk menjawab persoalan kajian. Hasil menunjukkan tahap pengetahuan, sikap, kemahiran, motivasi dan perlaksanaan PdPR dalam kalangan guru pelatih semasa LM berada pada tahap tinggi. Analisis korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara perlaksanaan PdPR dalam kalangan guru pelatih Geografi semasa LM terhadap pengetahuan, sikap, kemahiran dan motivasi. Hasil analisis regresi menunjukkan bahawa kemahiran guru pelatih lebih banyak memberi pengaruh iaitu sebanyak 36.7 peratus terhadap perlaksanaan PdPR dalam kalangan guru pelatih Geografi semasa latihan mengajar. Manakala pengetahuan guru pelatih dan sikap guru pelatih masing-masing memberikan pengaruh sumbangan sebanyak 1.7 peratus dan 6.5 peratus sahaja. Implikasi kajian ini adalah pihak sekolah dan universiti dapat menilai sejauhmana kesediaan dan keberkesanan PdPR yang dilakukan oleh guru pelatih dalam rangka menyiapkan mereka menjadi guru sebenar suatu hari nanti.

Item Type:Article
Keywords:Geografi; Guru pelatih; Latihan mengajar; Pengajaran dan pembelajaran dari rumah
Journal:Geografia ; Malaysian Journal of Society and Space
ID Code:20130
Deposited By: ms aida -
Deposited On:13 Oct 2022 02:21
Last Modified:18 Oct 2022 00:54

Repository Staff Only: item control page