Penentu deposit dalam sistem perbankan Islam di Malaysia (The deposit determinants of Malaysian Islamic banking)

Shim Man Kit, and Aisyah Abdul Rahman, (2011) Penentu deposit dalam sistem perbankan Islam di Malaysia (The deposit determinants of Malaysian Islamic banking). Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 7 (2). pp. 65-71. ISSN 2180-2491

[img]
Preview
PDF
182kB

Official URL: http://www.ukm.my/geografia/v1/index.php

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi deposit permintaan dalam sistem perbankan Islam (SPI) di Malaysia. Kajian ini dijalankan menggunakan ujian kointegrasi dan Model Vektor Pembetulan Ralat (VECM) untuk melihat kesignifikan pembolehubah dengan permintaan deposit. Hasil kajian menunjukkan wujudnya hubungan antara permintaan deposit dengan kadar pulangan deposit perbankan Islam, kadar faedah deposit tabungan bank perdagangan, kadar inflasi serta output negara.Dalam kepesatan pembangunan dunia kewangan, perbankan Islam dimestikan berinovasi dalam satu set teknik untuk memobilisasi deposit, memberi keutamaan dan pilihan utama risiko pelbagai kategori pendeposit. Semua keuntungan deposit dalam perbankan Islam termasuk deposit tabungan di mana bank memberi kemudahan keselamatan percuma, harus diterima pada dasar perkongsian laba dan rugi. Nisbah pembahagian keuntungan antara bank dan pendeposit harus dipersetujui pada saat pembukaan akaun dan sesuai dengan hukum Syariah di mana kedua-dua pihak bersetuju pada nisbah keuntungan yang berbeza daripada nisbah modal tetapi kerugian perlu dikongsi mengikut nisbah modal. Perbankan Islam dikatakan unik dari segi produk perkhidmatannya. Misalnya, dalam konsep Wadiah, bank dianggap sebagai penjana dan pemegang amanah dana. Pendeposit akan mendepositkan dana ke dalam bank akan menjamin pembayaran balik kesemua atau sebahagian daripada amaun apabila diminta oleh pendeposit. Pendeposit mungkin akan diberikan ‘hibah’ atas budi bicara bank sebagai satu bentuk penghargaan. Selain Wadiah,terdapat juga produk seperti Murabahah, Mudarabah dan sebagainya. Perbankan Islam di Malaysia mempunyai potensi yang cerah untuk berkembang memandangkan Malaysia merupakan sebuah negara Islam dan mempunyai populasi penduduk Muslim yang ramai.

Item Type:Article
Keywords:deposit permintaan, kadar pulangan deposit, kadar faedah, pendeposit, Sistem Perbankan Islam,Wadiah
Journal:Geografia ; Malaysian Journal of Society and Space
ID Code:2031
Deposited By: Mr Azam
Deposited On:22 Jun 2011 07:10
Last Modified:14 Dec 2016 06:30

Repository Staff Only: item control page