Persepsi mahasiswa terhadap isu pengangguran sebelum dan selepas pandemik Covid-19

Lee, Boon Chang and Mustazar Mansur, (2022) Persepsi mahasiswa terhadap isu pengangguran sebelum dan selepas pandemik Covid-19. Jurnal Personalia Pelajar, 25 (1). pp. 23-38. ISSN 0128-2735

[img]
Preview
PDF
904kB

Official URL: https://www.ukm.my/personalia/publication-category...

Abstract

Semenjak Malaysia dilanda pandemik Covid-19, ia telah memberi impak yang besar kepada sistem ekonomi, politik, sosial, kesihatan, pendidikan negara. Keadaan ini menyebabkan kerajaan di Malaysia terpaksa mengumumkan perlaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan memberikan kesan yang negatif kepada sektor pekerjaan. Banyak sektor pekerjaan di Malaysia terpaksa dihentikan operasinya menyebabkan banyak syarikat tidak mampu untuk menampung kos perbelanjaan seperti gaji pekerja dan menyebabkan syarikat terpaksa memecat pekerja. Objektif kajian ini dijalankan adalah bagi menganalisa trend, mengenalpasti faktor utama yang mempengaruhi pengangguran sebelum dan selepas pandemik Covid-19 di Malaysia mengikut perspektif mahasiswa UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia) dan mengenalpasti langkah persediaan mahasiswa UKM untuk menangani pengangguran. Kajian ini akan mengambil 8 faktor yang menyebabkan berlakunya pengangguran untuk dikaji. Antaranya ialah kegagalan menguasai Bahasa Inggeris, sikap memilih kerja, kekurangan kemahiran insaniah, tidak membuat persiapan untuk temuduga, keadaan ekonomi yang tidak baik, permintaan gaji yang tidak realistik, kemahiran yang dimiliki tidak selari dengan jawatan dan tahap pendidikan yang rendah. Analisis kajian ini adalah berdasarkan tinjauan soal selidik yang dijalankan terhadap 121 mahasiswa UKM yang dipilih secara rawak mengikut jantina, fakulti, tingkat pendapatan (keluarga) dan strata yang berbeza-beza. Kajian ini akan menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) untuk mendapatkan purata min bagi setiap faktor pengangguran. Dapatan kajian menunjukkan persepsi mahasiswa UKM terhadap faktor yang paling mempengaruhi pengangguran sebelum dan selepas Covid-19 adalah faktor keadaan ekonomi yang tidak baik. Secara kesimpulannya, mahasiswa sendiri haruslah mencari peluang dan ruang di universiti untuk meningkatkan kemahiran yang bersesuaian apabila memasuki ke alam pekerjaan.

Item Type:Article
Keywords:Faktor pengangguran; Covid-19; Mahasiswa; Universiti
Journal:Jurnal Personalia Pelajar
ID Code:20701
Deposited By: ms aida -
Deposited On:06 Dec 2022 03:06
Last Modified:12 Dec 2022 06:14

Repository Staff Only: item control page