Faktor kebergantungan industri terhadap pekerja asing di Malaysia

Azra Nuhairi Abdul Aziz, and Suhana Saad, (2022) Faktor kebergantungan industri terhadap pekerja asing di Malaysia. e-Bangi Journal of Social Sciences & Humanities, 19 (7). pp. 263-276. ISSN 1823-884x

[img]
Preview
PDF
598kB

Official URL: https://ejournal.ukm.my/ebangi/index

Abstract

Pekerja asing telah menjadi sebahagian dari tenaga kerja yang menyumbang kepada pembangunan Malaysia. Kedatangan pekerja asing telah bermula dari tahun 70-dalam jumlah yang kecil namun kini telah meningkat kepada suatu bilangan yang besar. Namun begitu, isu kekurangan pekerja asing masih terus dibangkitkan oleh pihak industri. Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha dalam menambahbaik pengurusan pekerja asingnya bertujuan memenuhi keperluan industri di samping mengawal kebergantungan kepada pekerja asing. Kajian ini bertujuan meneroka faktor-faktor yang menyumbang kepada kebergantungan pekerja asing di Malaysia. Kajian ini telah dijalankan menggunakan kaedah kualitatif di mana sembilan informan yang mempunyai penglibatan di dalam pengurusan pekerja asing telah ditemu bual. Data hasil temu bual dianalisis menggunakan kaedah analisa tematik menggunakan perisian NVivoTM Versi 12. Hasil analisa tematik telah mengenal pasti tujuh faktor yang mempengaruhi kebergantungan kepada pekerja asing. Faktor yang dikenal pasti ini ini diberikan rangking berdasarkan kekerapan melalui analisis pengekodan ‘coding query’ Faktor yang mendapat rangking tertinggi iaitu keberkesanan sistem kawalan kemasukan pekerja asing. Sistem sedia ada berkesan dalam mengawal bilangan pekerja asing yang digajikan tetapi tidak mampu mendorong industri meningkatkan produktiviti melalui penggunaan teknologi. Faktor-faktor lain juga memainkan peranan seperti warga tempatan yang memilih pekerjaan, pekerja asing komited dan senang diurus. Majikan dan industri juga cenderung kepada buruh murah, kurangnya usaha untuk mengajikan pekerja tempatan dan tidak mengutamakan penggunaan teknologi. Kerajaan juga dilihat kurang tegas dalam melaksanakan inisiatif mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing juga merupakan antara faktor yang dikenal pasti. Cadangan terbaru kerajaan bagi melaksanakan multi-tier levi dilihat sebagai suatu kaedah yang mampu mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dengan mendorong industri untuk beralih kepada penggunaan teknologi.

Item Type:Article
Keywords:Perkerja asing; Levi; Migrasi; Majikan; Industry
Journal:e-Bangi ; Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan
ID Code:21064
Deposited By: Mr. Mohd Zukhairi Abdullah
Deposited On:08 Feb 2023 06:48
Last Modified:09 Feb 2023 06:31

Repository Staff Only: item control page