The role of Islamic media in confrontation of Covid-19 from the viewpoint of the students of Ajloun University of Jordan

Mohyi Aldin Yaqob Abu Alhoul, (2022) The role of Islamic media in confrontation of Covid-19 from the viewpoint of the students of Ajloun University of Jordan. Al-Hikmah, 14 (2). pp. 66-92. ISSN 1985--6822

[img]
Preview
PDF
535kB

Official URL: http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah

Abstract

Krisis Corona telah menunjukkan bahawa media mempunyai kuasa untuk mempengaruhi pendapat umum. Media Islam memikul peranan penting dan utama yang memerlukan kehadiran kualitatif dalam menghadapi wabak Corona yang merupakan krisis terbesar dunia. Media adalah kuasa yang mampu mempengaruhi dan mengubah tingkah laku individu dan mengurangkan kesan krisis. Ini mengesahkan keperluan untuk bergantung kepada media Islam, memandangkan minat baharu dalam peranannya dalam menghadapi krisis dan mengehadkan penyebarannya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui peranan media Islam dalam menghadapi Corona dari sudut pandangan pelajar Universiti Ajloun Jordan. Kaedah analisis deskriptif melalui kajian kuantitatif digunakan bagi mendedahkan fakta semasa berkaitan krisis Corona. Data dikumpul melalui soal selidik yang direka oleh pengkaji untuk mencapai matlamat penyelidikan. Komuniti penyelidikan ini terdiri daripada pelajar Universiti Jordan Ajloun untuk tahun akademik 2021-2022 daripada pelbagai bidang pengkhususan. Seramai 500 orang responden yang terlibat merangkumi pelajar lelaki dan perempuan. Analisis statistik dilakukan seperti min aritmetik, frekuensi, peratusan, analisis ujian varians. Hasil kajian mendapati peranan struktur adalah lebih berkesan berbanding dengan peranan pelindung, pencegahan dan kuratif. Keputusan kajian turut menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik memihak kepada wanita dalam peranan media Islam dalam menghadapi Corona, dan tidak ada perbezaan yang dikaitkan dengan bidang pengkhususan pelajar.

Item Type:Article
Keywords:Peranan; Media; Konfrontasi Islamik; Corona
Journal:Jurnal Al-Hikmah
ID Code:21203
Deposited By: Noor Marina Yusof
Deposited On:22 Feb 2023 04:02
Last Modified:27 Feb 2023 02:47

Repository Staff Only: item control page