Prakarsa Baitulmal dalam menyantuni tuntutan harta pusaka mualaf oleh waris non muslim menerusi pendekatan Siyāsah Shar‘iyyah

Sofiyyah Mohd Suhaimin, and Md Yazid Ahmad, and Anwar Fakhri Omar, (2022) Prakarsa Baitulmal dalam menyantuni tuntutan harta pusaka mualaf oleh waris non muslim menerusi pendekatan Siyāsah Shar‘iyyah. Journal of Contemporary Islamic Law, 7 (2). pp. 66-72. ISSN 0127-788X

[img]
Preview
PDF
531kB

Official URL: http://www.ukm.my/jcil

Abstract

Siyāsah shar‘iyyah merupakan satu sistem pentadbiran politik Islam yang mempunyai kuasa mentadbir dan menjadi penyelesai konflik antara agama berdasarkan pemahaman al-Quran dan hadith serta pandangan mujtahid berkaitan kenegaraan. Dalam sesebuah negara, non-muslim yang tinggal dalam negara Islam adalah tertakluk kepada hukum ahl al-dhimmah yang perlu dijaga hak-hak mereka selagi tidak menyentuh bidang akidah dan ibadat. Perbincangan dalam artikel ini berkaitan pengurusan baitulmal setelah harta pusaka berkenaan telah menjadi harta miliknya dan ia terkeluar daripada hukum faraid kerana baitulmal telah menerima harta pusaka mualaf. Sehubungan dengan itu, objektif artikel adalah membincangkan pendekatan siyāsah shar‘iyyah yang diaplikasi oleh pengurusan baitulmal dalam menyantuni tuntutan ahli keluarga non-muslim terhadap harta pusaka mualaf yang telah meninggal dunia. Kajian kualitatif ini mengumpul data dan maklumat melalui kaedah analisis kandungan dan temu bual terhadap informan-informan yang terdiri daripada pegawai-pegawai baitulmal negeri yang terlibat secara langsung dalam tuntutan harta pusaka mualaf. Seterusnya, penganalisisan data-data ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif dan komparatif. Hasil kajian mendapati bahawa wujud pendekatan siyāsah shar‘iyyah dilaksanakan oleh pengurusan baitulmal dalam menyantuni tuntutan ahli keluarga non-muslim terhadap harta pusaka mualaf di Malaysia bagi menjamin kelangsungan dakwah pada masa akan datang. Namun baitulmal berhak menolak permohonan atau rayuan daripada ahli keluarga non-muslim sekiranya terdapat elemen-elemen seperti pernah terjadi penghinaan kepada agama Islam dan tidak mempunyai hubungan baik dengan si mati mualaf setelah memeluk Islam.

Item Type:Article
Keywords:Harta pusaka; Siyāsah shar‘iyyah; Baitulmal; mualaf; Syiar Islam
Journal:Journal of Contemporary Islamic Law
ID Code:21893
Deposited By: Mohd Hamka Md. Nasir
Deposited On:16 Jul 2023 05:56
Last Modified:17 Jul 2023 08:11

Repository Staff Only: item control page