Analisis kefahaman instrumen amanah (trust) dalam pentadbiran harta pusaka di negeri Perlis

Muhamad Mu’izz Abdullah, and Nasrul Hisyam Nor Muhamad, and Abdul Bari Awang, and Mohamad Sabri Zakaria, (2023) Analisis kefahaman instrumen amanah (trust) dalam pentadbiran harta pusaka di negeri Perlis. AKADEMIKA, 93 (117). pp. 117-136. ISSN 0126-5008

[img]
Preview
PDF
474kB

Official URL: https://ejournal.ukm.my/akademika/issue/view/1583

Abstract

Amanah (trust) adalah salah satu instrumen perancangan harta pusaka yang merujuk kepada undangundang kontrak dan komersial yang berasaskan kepada Undang-Undang Inggeris terutama melibatkan prinsip ekuiti. Namun begitu, pelaksanaan amanah (trust) masih kurang dibahaskan secara terperinci. Ini kerana masyarakat lebih mengenali instrumen perancangan harta pusaka sedia ada dalam Islam seperti faraid, hibah, wasiat, wakaf, dan takaful. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kefahaman masyarakat mengenai amanah (trust) sebagai salah satu instrumen dalam pentadbiran harta pusaka. Bagi mencapai objektif ini, kajian berbentuk kualitatif dijalankan dengan menganalisis artikel, dokumen perundangan dan kajian kes mahkamah. Amanah Raya Berhad (ARB) sebagai Public Trustee di Malaysia dipilih untuk melihat sejauh manakah mekanisme amanah (trust) dilaksanakan. Temu bual bersama beberapa orang pegawai di ARB dan juga wakil Majlis Pengawasan Syariah Amanah Raya Berhad (MPS ARB) telah dijalankan untuk melihat mekanisme pelaksanaan dan sudut pandang syariah. Di samping itu, kajian lapangan turut dilaksanakan dengan mengedarkan borang kaji selidik secara atas talian yang melibatkan 150 orang responden yang beragama Islam di negeri Perlis. Data yang diperoleh telah dianalisis secara deskriptif. Dapatan kajian menunjukkan bahawa responden mempunyai tahap kefahaman yang sederhana mengenai hukum-hakam amanah (trust) daripada perspektif syariah dengan nilai min 3.66 (s. p=.47). Manakala dari sudut kefahaman konsep pelaksanaan instrumen amanah (trust) menunjukkan responden mempunyai tahap kefahaman yang tinggi dengan nilai min adalah 3.89 (s. p=.51). Kesimpulannya, amanah (trust) berupaya menjadi alternatif kepada masyarakat muslim dalam perancangan harta untuk kepentingan waris yang akan ditinggalkan.

Item Type:Article
Keywords:Amanah; Kefahaman; Harta pusaka; Penderma; Pemegang amanah
Journal:AKADEMIKA
ID Code:21966
Deposited By: Noor Marina Yusof
Deposited On:24 Jul 2023 07:14
Last Modified:24 Jul 2023 16:24

Repository Staff Only: item control page