Tahap kesedaran pelajar terhadap kebersihan persekitaran kolej dan Kampus Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Arwansyah Kirin, and Shakila Ahmad, and Ahmad Sharifuddin Mustapha, and Che Adenan Mohammad, (2023) Tahap kesedaran pelajar terhadap kebersihan persekitaran kolej dan Kampus Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Jurnal Personalia Pelajar, 26 (1). pp. 53-64. ISSN 0128-2735

[img]
Preview
PDF
801kB

Official URL: http://www.ukm.my/personalia/publication/a10-0623/

Abstract

Kebersihan persekitaran adalah perkara yang perlu diambil berat dan ia pernah dimantapkan di bawah teras yang diterajui oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) yang sejajar dengan Dasar Kebersihan Negara untuk dijadikan sebagai sebuah inisiatif bagi memupuk rasa kepunyaan kesihatan dalam aspek kebersihan ke arah menjadikan rakyat Malaysia dalam melestarikan kebersihan persekitaran bagi menyokong kesejahteraan kesihatan. Namun, kebersihan persekitaran sering diabaikan oleh sesetengah masyarakat disebabkan oleh kesibukan seharian sehingga kebersihan menjadi suatu perkara yang tidak dititikberatkan. Ini dapat dilihat dari kesedaran sesebuah masyarakat terhadap kebersihan persekitaran yang semakin menurun pada zaman modern ini. Justeru, objektif kajian ini adalah untuk mengetahui setakat manakah tahap kesedaran pelajar terhadap kebersihan lingkungan kolej dan kampus di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Bukan sahaja itu, tindakan terhadap pembersihan dalam lingkungan kolej dan kampus Universiti Tun Hussein Onn Malaysia juga dikaji. Kajian ini merupakan kajian deskriptif yang akan menerangkan situasi tertentu berkenaan tahap kesedaran pelajar terhadap kebersihan kolej dan kampus Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Kaedah yang digunakan ialah kaedah tinjauan menggunakan instrumen soal selidik dalam talian melalui Google Form. Hasil kajian ini mendapati bahawa pelajar sedar terhadap kebersihan persekitaran mereka untuk kolej dan kampus dengan tahap yang memuaskan iaitu dengan purata min 3.05 bagi kolej kediaman serta purata min 3.09 bagi kampus UTHM. Oleh itu, pelajar perlu cakna dengan kebersihan persekitaran kolej dan kampus agar dapat melahirkan seseorang insan yang sihat dan sejahtera. Tambahan pula, kebersihan persekitaran merupakan suatu perkara penting yang perlu dititikberatkan terutamanya di kalangan golongan muda.

Item Type:Article
Keywords:Kebersihan persekitaran; Kesedaran; Kolej; Kampus; Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Journal:Jurnal Personalia Pelajar
ID Code:22138
Deposited By: Mohd Hamka Md. Nasir
Deposited On:17 Aug 2023 14:12
Last Modified:18 Aug 2023 08:48

Repository Staff Only: item control page