Al-Mustashriqin wa Asalat al-Fikr al-Islamiy fi Dirasat Muhammad al-Bahi wa Muhamma Yasir 'Arabiy (The authenticity of Islamic idelogy according to the studies of Muhammad Al-Bahi & Yasin 'Uraibi)

Yusuf Musa Ali Abdullah, and Mohd Nasir Omar, and Abdul Rahman Mahmood, (2011) Al-Mustashriqin wa Asalat al-Fikr al-Islamiy fi Dirasat Muhammad al-Bahi wa Muhamma Yasir 'Arabiy (The authenticity of Islamic idelogy according to the studies of Muhammad Al-Bahi & Yasin 'Uraibi). Jurnal Hadhari, 3 (1). pp. 78-92. ISSN 1985-6830

[img] PDF
Restricted to Repository staff only

4MB

Official URL: http://www.ukm.my/jhadhari/

Abstract

Kebimbangan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja dalam menjalani kehidupan ini. Isu kebimbangan bukanlah isu baru dalam kaunseling malah banyak kes kaunseling yang dirujuk kepada kaunselor membabitkan persoalan kebimbangan. Justeru itu, kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti punca kebimbangan dalam kalangan klien yang mendapatkan perkhidmatan kaunseling di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS). Selain itu, ia juga bertujuan untuk membincangkan mengenai kebimbangan daripada perspektif al-Ghazali. Dalam masa yang sama, kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti kaedah yang dilakukan oleh kaunselor bagi mengatasi kebimbangan dalam kalangan klien dan seterusnya menganalisis adakah pendekatan tersebut selari dengan pendekatan al-Ghazali bagi mengatasi kebimbangan. Penyelidikan ini merupakan satu kajian kualitatif dengan reka bentuk kajian kes. Kaedah utama yang digunakan ialah kaedah temu bual di samping beberapa kaedah lain seperti pemerhatian, analisis dokumen dan soal selidik. Alat kajian yang digunakan ialah protokol temu bual dan borang soal selidik. Hasil kajian mendapati kaedah al-Ghazali bagi mengatasi kebimbangan ada diterapkan dalam amalan kaunseling oleh kaunselor-kaunselor di PK MAINS.

Item Type:Article
Keywords:kebimbangan; kaunseling; al-Ghazali; kaunselor; Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan
Journal:Jurnal Hadhari
ID Code:2225
Deposited By: Mr Azam
Deposited On:15 Jul 2011 07:27
Last Modified:14 Dec 2016 06:31

Repository Staff Only: item control page