Kesarjanaan sufi salafi di maghribi: ʿabd allāh ibn ʿabd al-qādir al-talīdī, pengajian hadis dan kitab bidāyat al-wuṣūl bi-lubb ṣiḥāḥ al-ummāhāt wa al-uṣūl

Khairil Husaini Jamil, and Tariq Jafri Mohd Akbar, (2023) Kesarjanaan sufi salafi di maghribi: ʿabd allāh ibn ʿabd al-qādir al-talīdī, pengajian hadis dan kitab bidāyat al-wuṣūl bi-lubb ṣiḥāḥ al-ummāhāt wa al-uṣūl. Islamiyyat : Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal of Islamic Studies, 45 (1). pp. 111-124. ISSN 0216-5636

[img]
Preview
PDF
349kB

Official URL: https://ejournal.ukm.my/islamiyyat/issue/view/1604

Abstract

Makalah ini mengetengahkan kesarjanaan seorang tokoh Muslim Maghribi iaitu ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Qādir al-Talīdī. Meskipun keilmuan beliau diiktiraf oleh sejumlah para ilmuwan dunia dan boleh dihargai menerusi karya-karya dan legasi beliau, tiada sebarang penerokaan ilmiah khususnya dalam bahasa Melayu yang memaparkan sejarah, kesarjanaan dan sumbangan beliau kepada tradisi keilmuan dan intelektual Islam. Makalah ini cuba mengisi kelompangan tersebut dengan menggunakan metode kajian kepustakaan dan analisis bersasar terhadap karya-karya beliau. Makalah ini akan turut menyentuh serba sedikit pemikiran madrasah al-Ṣiddīqiyyah al-Ghumāriyyah memandangkan ia meninggalkan pengaruh yang sangat besar kepada kesarjanaan al-Talīdī. Sejarah kesarjanaan al-Talīdī juga berupaya menjelaskan lagi gambaran polemik Salafi dan Sufi yang melatari kesarjanaan neo-tradisionalisme di Maghribi. Selanjutnya, karya al-Talīdī iaitu Bidāyat al-Wuṣūl bi-Lubb Ṣiḥāḥ al-Ummāhāt wa al-Uṣūl akan diperincikan kerana ia tidak hanya terhad kepada hadis-hadis ṣaḥīḥ sahaja dan tidak pula terlalu luas meliputi kesemua hadis. Ia seumpama pengembangan karya 40 hadis al-Nawawī yang tidak terhad kepada tema tertentu seperti Riyāḍ al-Ṣāliḥīn atau Bulūgh al-Marām. Kajian ini mendapati bahawa kepelbagaian pendirian dan konflik menunjukkan pengamalan ijtihad turut wujud dalam kalangan mereka yang muncul di arena keilmuan melalui tradisi zāwiyah. Meskipun tidak terkenal sebagai salah seorang nuqqād dalam kesarjanaan hadis semasa, al-Talīdī telah memberikan sumbangan kepada pendidikan masyarakat umum melalui karya Bidāyat al-Wuṣūl yang menunjukkan bahawa pendekatan pengesahan hadis dan penolakan hadis yang sangat lemah dan palsu dianggap sangat penting dalam menyampaikan kerangka dan amalan Islam yang benar.

Item Type:Article
Keywords:al-Talīdī; Pengajian hadis; Sufi; Salafi; Maghribi
Journal:Islamiyyat ; Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal of Islamic Studies
ID Code:22489
Deposited By: Noor Marina Yusof
Deposited On:17 Nov 2023 03:18
Last Modified:17 Nov 2023 03:18

Repository Staff Only: item control page