Hubungan tahap pengetahuan, kesedaran dan kesejahteraan psikologi dalam kalangan pelajar TVET di UTHM

Norkhairolizah Hamzah, and Nazirah Atiqa Khairul Azha, and Aspalaila Abdullah, and Siti Sarawati Johar, and Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, (2023) Hubungan tahap pengetahuan, kesedaran dan kesejahteraan psikologi dalam kalangan pelajar TVET di UTHM. AJTLHE: ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 15 (2). pp. 469-490. ISSN 1985-5826

[img]
Preview
PDF
393kB

Official URL: https://ejournal.ukm.my/ajtlhe/issue/view/1643

Abstract

Kesejahteraan psikologi semakin banyak dikaji semasa dan pasca pandemik Covid-19 terutamanya di Institusi Pendidikan Tinggi. Kesejahteraan psikologi amat penting dalam kehidupan kerana tanpa penjagaan yang baik, gangguan psikologi mampu membawa kepada masalah kesihatan mental. Justeru, kajian ini dijalankan bertujuan mengkaji hubungan tahap pengetahuan dan tahap kesedaran tentang kesejahteraan psikologi terhadap tahap kesejahteraan psikologi pelajar TVET di UTHM. Responden kajian ini melibatkan 148 orang pelajar TVET di UTHM yang dipilih menggunakan kaedah persampelan rawak mudah. Kajian ini dijalankan menggunakan kaedah kuantitatif berbentuk tinjauan dengan menggunakan soal selidik yang diadaptasi dari kajian Siddique et al. (2022), Lee et al. (2023) dan Ryff et al. (2007) sebagai instrumen kajian. Dapatan data dianalisis menggunakan kaedah deskriptif dan inferensi menerusi perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 27. Secara keseluruhannya, tahap pengetahuan, tahap kesedaran dan tahap kesejahteraan psikologi bagi pelajar TVET di UTHM berada pada tahap yang tinggi. Hasil analisis korelasi Pearson, r menunjukkan tahap pengetahuan pelajar tentang kesejahteraan psikologi tidak mempengaruhi tahap kesejahteraan psikologi pelajar. Namun, hubungan antara tahap kesedaran dengan tahap kesejahteraan psikologi adalah signifikan mempunyai hubungan yang kuat secara positif. Dapatan mendapati bahawa tahap kesedaran tentang kesejahteraan psikologi mampu mempengaruhi tahap kesejahteraan psikologi pelajar. Pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap kesejahteraan psikologi akan berusaha untuk bertindak sebaik mungkin untuk memelihara kesejahteraan psikologi diri dan membantu mempertingkat kesejahteraan psikologi orang sekeliling. Penemuan kajian ini memberi implikasi bahawa isu gangguan kesejahteraan psikologi perlu dicegah pada peringkat awal sebagai langkah untuk mengurangkan masalah kesihatan mental.

Item Type:Article
Keywords:Institusi pendidikan tinggi; Kesedaran; Kesejahteraan psikologi; Pengetahuan
Journal:Asian Journal of Teaching and Learning in Higher Education
ID Code:22983
Deposited By: Siti Zarenah Jasin
Deposited On:06 Feb 2024 05:09
Last Modified:09 Feb 2024 02:10

Repository Staff Only: item control page