Tahap kesedaran penjawat awam terhadap pengurusan aset fasiliti kerajaan

Khairul Fahmy Mohd Ruslly, and Azima Abdul Manaf, and Nurul Amira Abdul Wahab, (2023) Tahap kesedaran penjawat awam terhadap pengurusan aset fasiliti kerajaan. e-Bangi Journal of Social Sciences and Humanities, 20 (4). pp. 101-115. ISSN 1823-884x

[img]
Preview
PDF
444kB

Official URL: https://ejournal.ukm.my/ebangi/index

Abstract

Aset adalah sumber strategik kepada sesebuah negara dan memerlukan peruntukan yang tinggi untuk diperoleh, diurus dan diselenggara. Namun, pengurusan aset dan fasiliti kerajaan telah berhadapan dengan pelbagai ketidakpatuhan seperti yang dilaporkan di dalam Laporan Ketua Audit Negara. Ini menggambarkan bahawa wujudnya kelemahan dari sudut pemahaman dan pelaksanaan Dasar Pengurusan Aset Kerajaan (DPAK) dalam kalangan kakitangan yang diberi amanah dalam menjaga aset dan fasiliti kerajaan. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kesedaran penjawat awam terhadap pengurusan aset dan fasiliti, seterusnya menganalisis hubungan antara pengetahuan, sikap dan amalan mereka dengan tahap kesedaran terhadap pengurusan aset dan fasiliti kerajaan. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif dengan menggunakan reka bentuk kajian tinjauan melalui kaedah soal selidik ke atas 112 penjawat awam yang terdiri daripada pegawai aset dan fasiliti kementerian dan jabatan di Putrajaya. Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap kesedaran penjawat awam terhadap pengurusan aset dan fasiliti kerajaan adalah tinggi. Ini ditunjukkan melalui pengetahuan yang tinggi dan sikap penjawat awam yang positif berupaya meningkatkan tahap kesedaran mereka terhadap pengurusan aset fasiliti kerajaan. Sebaliknya, tahap kesedaran dan pengetahuan yang tinggi, serta sikap penjawat awam yang positif tidak semestinya menjamin amalan yang cemerlang dalam pengurusan aset fasiliti kerajaan. Implikasi daripada kajian ini, adalah wajar penekanan dibuat ke atas strategi yang lebih berkesan bagi meningkatkan amalan dan pelaksanaan prinsip-prinsip Pengurusan Aset Menyeluruh (PAM) selaras dengan DPAK.

Item Type:Article
Keywords:Pengurusan aset; Pengurusan fasiliti; Pengurusan aset kerajaan; Aset awam; Fasiliti kerajaan
Journal:e-Bangi ; Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan
ID Code:23040
Deposited By: Mr. Mohd Zukhairi Abdullah
Deposited On:14 Feb 2024 06:53
Last Modified:19 Feb 2024 06:16

Repository Staff Only: item control page