Kajian kerelevenan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Alias Mat Saad, and Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff, and Ruhizan Mohammad Yassin, (2011) Kajian kerelevenan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. AJTLHE: ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 3 (2). pp. 60-70. ISSN 1985-5826

[img]
Preview
PDF
179kB

Official URL: http://www.ukm.my/jtlhe/Current.aspx

Abstract

Membangunkan sesebuah kurikulum bertepatan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan amat diperlukan supaya matlamat akhir kurikulum selari dengan citra negara. Justeru, kertas ini memerihalkan kajian kerelevenan objektif Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Reka bentuk yang sesuai dengan objektif kajian ini ialah analisis dokumen. Dokumen yang dianalisis ialah dokumen Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik dan dokumen Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sebanyak 108 item yang terdapat kerelevanan antara Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Untuk tujuan keesahan dan kebolehpercayaan, pekali persetujuan Kappa digunakan untuk menilai persetujuan dalam kalangan pakar. Dapatan kajian menunjukkan terdapatnya kerelevenan antara item-item objektif Pendidikan Islam Politeknik dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ini menunjukkan Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik tidak tersimpang dari Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Namun beberapa cadangan dibincangkan dalam artikel ini hasil dari dapatan kajian untuk memastikan Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik memenuhi tuntutan semasa.

Item Type:Article
Keywords:falsafah pendidikan kebangsaan; kurikulum dan pendidikan islam
Journal:Asian Journal of Teaching and Learning in Higher Education
ID Code:2315
Deposited By: Mr Azam
Deposited On:28 Jul 2011 06:54
Last Modified:14 Dec 2016 06:31

Repository Staff Only: item control page