Perkembangan dasar sektor perikanan di Semenanjung Malaysia, 1947-2009

Mazlan Majid, and Thirunaukarasu Subramaniam, and Hanizah Idris, (2023) Perkembangan dasar sektor perikanan di Semenanjung Malaysia, 1947-2009. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies, 50 (3). pp. 306-332. ISSN 2180-0251

[img] PDF
2MB

Official URL: http://ejournal.ukm.my/jebat/index

Abstract

Selepas Perang Dunia Kedua dalam tahun 1945, pembangunan ekonomi dan sosial mula berkembang. Di Semenanjung Malaysia, perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang kembali pulih, yang mana pemulihan ini boleh dilihat berdasarkan perkembangan arah aliran data-data input dan output. Perkembangan data-data input sektor perikanan seperti bilangan nelayan, bot dan perkakasan menangkap ikan dan data output seperti data pendaratan ikan dan perdagangan hasil perikanan sejak 1947 sehingga 2009 ini telah mencerminkan objektif dasar yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Pelbagai isu dan permasalahan berlaku sejak selepas Perang Dunia Kedua sehingga tahun 2009 telah membawa kepada pengenalan pelbagai dasar-dasar oleh pihak kerajaan dalam usaha menyelesaikan permasalahan yang berlaku dan menambah baik program pembangunan sektor perikanan. Penulisan ini menggunakan data-data primer dari Laporan Tahunan Perikanan, Jabatan Perikanan Malaysia pelbagai tahun. Data-data siri masa berkenaan dianalisis menggunakan perisian Microsoft Excel untuk membina graf-graf yang dapat memperlihatkan trend data. Dasar yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan akan mempengaruhi turun naik input dan output sektor perikanan di Semenanjung Malaysia. Hasil analisis data memperlihatkan tiga arah aliran utama perkembangan sektor perikanan di Semenanjung Malaysia yang mencerminkan pengaruh dasar. Trend pertama peringkat dasar pembangunan awal dengan objektif utama pemodenan input (perkakasan menangkap ikan dan bot), trend kedua perkembangan pesat teknologi dan usaha perikanan yang mencerminkan penekanan dasar untuk mengeksploitasi sumber secara besar-besaran demi memenuhi permintaan dalam dan luar negara. Trend ketiga peringkat timbulnya masalah eksploitasi berlebihan, pencemaran dan kemusnahan alam sekitar marin. Pada tahap terakhir, penekanan dasar adalah usaha mengurangkan pengeksploitasian berlebihan sumber dan penjagaan alam sekitar marin. Secara ringkasnya, penekanan dasar pihak kerajaan dalam tempoh masa 1947-1964 berasaskan objektif pemodenan, 1965-1981 penekanan kepada objektif pengeluaran besar-besaran dan 1982-2009 penekanan kepada objektif pemuliharaan sumber dan alam sekitar.

Item Type:Article
Keywords:Dasar Perikanan; Perang Dunia Kedua; Trend input; Konflik; Nelayan
Journal:Jebat ; Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies
ID Code:23325
Deposited By: Mr. Mohd Zukhairi Abdullah
Deposited On:02 Apr 2024 08:07
Last Modified:03 Apr 2024 01:15

Repository Staff Only: item control page