Kajian faktor sosioekonomi dalam meningkatkan nilai komersial tanaman sawit dan pembangunan FELDA

Zurinah Tahir, and Nurfarah Izzatul Syahila Rahim, and Muhammad Yusuf Idris, and Suraiya Ishak, and Siti Radiaton Adawiyah Zakaria, and Zurina Ahmad Saidi, (2024) Kajian faktor sosioekonomi dalam meningkatkan nilai komersial tanaman sawit dan pembangunan FELDA. e-Bangi Journal of Social Sciences and Humanities, 21 (1). pp. 456-466. ISSN 1823-884x

[img]
Preview
PDF
353kB

Official URL: https://ejournal.ukm.my/ebangi/index

Abstract

FELDA merupakan singkatan bagi Federal Land Development Authority yang ditubuhkan bagi tujuan pembangunan tanah dan penempatan semula masyarakat luar bandar. Selain itu, FELDA juga memainkan peranan untuk membangunkan tanah berteraskan pertanian yang produktif dan berkualiti serta membangunkan petempatan penduduk luar bandar yang lengkap dengan pelbagai kemudahan. Penubuhan FELDA telah membuahkan hasil yang sangat memberansangkan kepada pembangunan luar bandar dengan kejayaannya memiliki tanah perladangan yang luas, mempertingkatkan pembangunan luar bandar beserta taraf hidup masyarakat. Walaubagaimanapun, masih terdapat beberapa isu yang timbul yang akan menjejaskan prestasi FELDA. Hal ini dimana felda menghadapi isu seperti model tanam semula yang tidak lestari, kehilangan tanah, pendapatan dan dividen tidak seperti yang diharapkan, kejatuhan harga sawit, peluang pekerjaan perumahan generasi kedua, dan aktiviti ekonomi yang terhad. Sehubungan dengan itu, objektif kajian adalah untuk mengkaji faktor-faktor sosioekonomi dalam peningkatan nilai komersial FELDA dan cadangan usaha membangunkan FELDA yang lestari. Kajian ini dilaksanakan di kawasan Felda Soeharto yang berbentuk kuantitatif yang menggunakan pendekatan kaedah tinjauan. Seramai 185 responden yang terlibat dalam kajian ini. Seterusnya, data yang didapati akan dianalisis ke dalam bentuk kekerapan, peratusan, skor min dan sisihan piawai. Hasil kajian menunjukkan sebahagian besar responden bersetuju dengan faktor-faktor sosioekonomi yang dinyatakan yang perlu diambil berat dalam meningkatkan nilai komersial felda. Kajian juga menunjukkan majoriti responden bersetuju dengan kesemua cadangan yang dinyatakan sebagai langkah menjadikan felda lebih lestari. Cadangan tersebut boleh dirujuk atau diaplikasikan oleh pihak FELDA dalam merealisasikan FELDA yang lestari. Kesannya, FELDA dapat memacu ke arah kemajuan, di samping mendukung matlamat mereka untuk membangunkan kawasan luar bandar.

Item Type:Article
Keywords:Felda; Pembangunan; Nilai komersial; Sosioekonomi; Tanaman sawit
Journal:e-Bangi ; Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan
ID Code:23539
Deposited By: Mr. Mohd Zukhairi Abdullah
Deposited On:10 May 2024 08:56
Last Modified:13 May 2024 03:32

Repository Staff Only: item control page