Analisis leksikografi perkataan Mahrūdatayn (ﻣﻬﺮودﺗين) dalam hadith

Rusni Mohamad, and Thuraya Ahmad, (2024) Analisis leksikografi perkataan Mahrūdatayn (ﻣﻬﺮودﺗين) dalam hadith. GEMA: Online Journal of Language Studies, 24 (1). pp. 38-57. ISSN 1675-8021

[img]
Preview
PDF
4MB

Official URL: https://ejournal.ukm.my/gema/issue/view/1648

Abstract

Perkataan mahrūdatayn merupakan antara perkataan arkaik yang disebut dalam hadith dalam Ṣaḥīḥ Muslim. Wacana mengenainya dapat dilihat dalam karya hadith, leksikografi, botani dan farmakologi ternyata menggambarkan maklumat yang berbeza untuk merujuk kepada bahan pewarna berasaskan tumbuhan. Sumber bahan pewarna sepertimana yang dinyatakan berkaitan dengan al-hurd, al-wars dan al-za ‘ farān. Untuk meneliti jenis tumbuhan berdasarkan bahan pewarnanya, kajian ini menggunakan metode kajian kualitatif berdasarkan kaedah dokumentasi dalam proses pengumpulan data. Kemudiannya data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan analisis kandungan. Pengkajian menurut leksikografi Arab, kajian ini mendapati mahrūdatayn merujuk kepada pokok asal yang bernama hurd atau kunyit (Curcuma longa) yang mana bahagian rizom atau rimpang tumbuhan ini adalah bahan pewarna yang berasal dari al-Hind (rantau India). Namun bagi al-wars (Flemingia grahamiana) bahan perwarna dihasilkan dengan menggunakan bahagian luar buah adapun al-za‘farān pula menggunakan stil bunganya. Walaubagaimanapun, dari aspek mengaitkan mahrūdatayn dengan al-wars dan al-za‘farān terdapat dua kemungkinan. Para sarjana sama ada menamakan semua pewarna kuning sebagai mahrūdatayn dan al-za‘farān juga antara nama bagi al-hurd. Walaupun perkataan mahrūdatayn adalah perkataan arkaik namun meneliti secara mendalam tentang maksudnya membuktikan pelbagai perkara disebalik namanya iaitu sejenis tumbuhan yang terkenal. Kajian ini mengesyorkan kajian lanjut mengenai tumbuh-tumbuhan dalam teks hadith.

Item Type:Article
Keywords:Mahrūdatayn; Hadith; Analisis teks; Leksikografi Arab
Journal:GEMA ; Online Journal of Language Studies
ID Code:23579
Deposited By: Noor Marina Yusof
Deposited On:20 May 2024 03:35
Last Modified:24 May 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page