Kesan pewartaan taman laut ke atas penduduk Pulau Tinggi, Mersing, Johor

Azima Abdul Manaf, and Mohd Samsuddin, and Mustaffa Omar, (2011) Kesan pewartaan taman laut ke atas penduduk Pulau Tinggi, Mersing, Johor.</