Profesionlisme dakwah: harapan dan cabaran

Siti Rugayah Hj. Tibek , (2011) Profesionlisme dakwah: harapan dan cabaran. Al-Hikmah, 3 . pp. 167-173. ISSN 1985--6822

Full text not available from this repository.

Abstract

Kewajiban berdakwah bagi setiap individu muslim adalah jelas dalam al-Quran dan al-Sunnah. Berdakwah dalam erti kata menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Namun dalam pengertian dakwah yang begitu luas terdapat juga pengertian yang lebih mengkhusus contohnya seruan dan tanggungjawab menyebarkan Islam kepada non muslim, tanggungjawab menjelaskan syariat Islam, mencegah kemungkaran dan pelbagai lagi. Dalam suasana dan tuntutan ini dakwah perlu dilaksanakan dengan keupayaan, kemahiran dan kemampuan sebagai dai. Usaha untuk melaksanakan dakwah dengan lebih profesional perlu dipertingkatkan dengan memfokuskan beberapa perkara utama. Pertamanya pembinaan sahsiah, kemahiran para dai, penerajuan dan penyusunan organisasi dengan lebih sistematik. Pembinaan sahsiah adalah kemampuan dari aspek ilmu yang menjadi maudu' dakwah dan metod berdakwah. Permasalahan yang sering timbul ialah keseimbangan kemampuan ini sering dipertikai. Mereka yang menguasai kandungan atau maudu dakwah atau lebih jelasnya ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam Islam tidak menguasai ilmu yang berkaitan dengan sokongan berdakwah sebagai contohnya, ilmu kornunikasi, kaunseling, pengurusan, bahasa dan sosiologi. Selain daripada itu para dai sering berdepan dengan cabaran dan kekangan persekitaran contohnya kekangan yang selalunya disifatkan sebagai menjaga keamanan, hak asasi manusia dan sebagainya. Pun begitu sewajarnya para ilmuan Islam mencari hala tuju dan melipatkan gandakan usaha untuk mencari dan berusaha ke arah profesinalisme dakwah agar kesinambungan dakwah yang dilakukan Rasulullah dapat diteruskan. Sesungguhnya profesionalisme dakwah bukanlah bam, ianya telah wujud di zaman Rasulullah dan para sahabat, tanggungjawab pendakwah kini ialah mengembalikannya dan menyelaraskan sesuai dengan zaman kini.

Item Type:Article
Keywords:Profesionalisme Dakwah
Journal:Jurnal Al-Hikmah
ID Code:3421
Deposited By: Mr Azam
Deposited On:27 Jan 2012 08:17
Last Modified:19 Feb 2012 04:04

Repository Staff Only: item control page