Trend kenupsialan wanita di Semenanjung Malaysia: Satu kajian dari aspek himpitan perkahwinan (Nuptiality trend for women in Peninsular Malaysia: a Study from the aspect of Marriage Squeeze)

Marina Zahari, and Wan Norsiah Mohamed , and Lai , Lee Kung (2011) Trend kenupsialan wanita di Semenanjung Malaysia: Satu kajian dari aspek himpitan perkahwinan (Nuptiality trend for women in Peninsular Malaysia: a Study from the aspect of Marriage Squeeze). Journal of Quality Measurement and Analysis, 7 (2). pp. 125-134. ISSN 1823-5670

Full text not available from this repository.

Official URL: http://www.ukm.my/ppsmfst/jqma/index2.html

Abstract

Ketakseimbangan jantina dalam kalangan lelaki dan wanita yang belum berkahwin telah membawa kepada fenomenon himpitan perkahwinan. Secara amnya, fenomenon ini berlaku seiring dengan arus pembangunan negara. Dengan menggunakan data Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Malaysia dan Jabatan Perangkaan Malaysia, satu kajian telah dijalankan untuk mengesan aspek himpitan perkahwinan di Malaysia. Keputusan awal kajian mendapati fenomenon yang diukur berdasarkan penunjuk nisbah jantina wujud di Semenanjung Malaysia. Lanjutan daripada dapatan tersebut, ciri-ciri demografi dan sosioekonomi wanita belum berkahwin dikenal pasti menggunakan model regresi logistik. Faktor yang didapati mempunyai hubungan dengan status perkahwinan ialah taraf pendidikan, jenis keluarga atau isi rumah, status pekerjaan, umur dan tempat tinggal. Secara khususnya, wanita yang tinggal sendiri, berpendidikan tinggi dan bekerja terutamanya sebagai majikan cenderung untuk lewat berkahwin. Lebih menarik lagi, kesan bagi sebahagian daripada faktor- faktor tersebut ke atas status perkahwinan berbeza mengikut kumpulan etnik.

Item Type:Article
Keywords:Himpitan perkahwinan; status perkahwinan; nisbah jantina
Journal:Journal of Quality Measurement and Analysis
ID Code:3453
Deposited By: Mr Azam
Deposited On:03 Feb 2012 07:04
Last Modified:19 Feb 2012 05:01

Repository Staff Only: item control page