Peranan wanita dalam pembentukan keluarga berkualiti menurut Islam: kes wanita berkerjaya di Putrajaya

Adawiyah Ismail , and Atikullah Abdullah, (2010) Peranan wanita dalam pembentukan keluarga berkualiti menurut Islam: kes wanita berkerjaya di Putrajaya. Al-Hikmah, 2 . pp. 135-159. ISSN 1985--6822

Full text not available from this repository.

Abstract

Pertambahan jumlah wanita dalam bidang pekerjaan di Malaysia sama ada di bandar atau luar bandar menuju negara maju memberi impak terhadap kestabilan institusi keluarga dalam melahirkan modal insan yang berkualiti berpaksikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah s.w.t.. Hakikatnya, wanita yang bekeja memberi kebaikan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. Namun, akibat pembahan masa di era globatisasi, kamajuan wanita dalam pendidikan dan keperluan negara ke atas tenaga wanita untuk memacu tahap sosio- ekonomi negara sepeni negara-negara maju telah mempengamhi mmah tangga meninggalkan kesan terhadap hubungan pasangan suarni perisian komputer, Statistical Package for the Social Scienres (SPSS). Manakala maklumat daripada temubual digunakan untuk menyokong dapatan daripada borang soal setidik.

Item Type:Article
Keywords:Keluarga berkualiti;Wanita Berkerjaya
Journal:Jurnal Al-Hikmah
ID Code:3471
Deposited By: Mr Fazli Nafiah -
Deposited On:08 Feb 2012 01:40
Last Modified:02 Apr 2014 10:54

Repository Staff Only: item control page