Model berstruktur pengukuran konstruk kebergunaan perisian kursus matematik

Noraidah Sahari @ Ashaari, and Hairuliza Mohd. Judi, and Abdul Azim Abdul Ghani, and Mohd Hasan Selamat, and Aida Suraya Md. Yunus, (2009) Model berstruktur pengukuran konstruk kebergunaan perisian kursus matematik. Jurnal Teknologi Maklumat dan Multimedia, 7 . pp. 69-82. ISSN 1823-0113

Full text not available from this repository.

Official URL: http://www.ukm.my/jitm/vol7_Dec_2009_69-82.html

Abstract

Penyelidikan bagi membangunkan instrumen yang piawai, memerlukan dua langkah. Pertama, kajian penjelajahan bagi membentuk model ukuran melalui analisis data secara empirik daripada suatu populasi. Kedua, kajian pengesahan yang menguji model ukuran hipotesis terhadap data yang dikumpulkan daripada populasi yang sama. Dalam kajian awal, penyelidik telah menghasilkan satu model hipotesis dan satu set soal selidik melalui beberapa pengujian termasuk ujian kebeolehpercayaan dan ujian kesahan kandungan. Instrumen terdiri daripada tujuh faktor dan 64 metrik. Kertas ini membincangkan langkah seterusnya iaitu mengesahkan konstruk instrumen menggunakan analisis faktor penjelajahan seterusnya menghasilkan model berstruktur bagi kebergunaan perisian kursus matematik melalui analisis faktor pengesahan.

Item Type:Article
Keywords:Analisis faktor penjelajahan; Analisis faktor pengesahan; Konstruk kebergunaan; kepenggunaan; kefungsian; kecekapan; permodelan persamaan berstruktur.
Journal:Asia - Pasific Journal of Information Technology and Multimedia (Formerly Jurnal Teknologi Maklumat dan Multimedia)
ID Code:3504
Deposited By: Mr Fazli Nafiah -
Deposited On:14 Feb 2012 07:33
Last Modified:14 Feb 2012 07:33

Repository Staff Only: item control page