Performan dalam ujian-ujian perbendaharaan kata dan operational dalam dua bahasa di kalangan kanak-kanak Melayu dan Cina.

Daphne M. Keats, and J.A. Keats, and Wan Rafaei Abdul Rahman, (1974) Performan dalam ujian-ujian perbendaharaan kata dan operational dalam dua bahasa di kalangan kanak-kanak Melayu dan Cina. AKADEMIKA, 4 . pp. 15-26. ISSN 0126-5008

Full text not available from this repository.

Official URL: http://pkukmweb.ukm.my/penerbit/jdem4-2.htm

Abstract

Kajian ini dilakukan untuk menunjau pertalian di antara latarbelakang bahasa termasuk performan dalam ujian perbendaharaan kata bergambar dalam dua kumpulan kanak-kanak Malaysia yang berbahasa dua dengan performan dalam tugas-tugas concrete operational. Alat-alat yang digunakan terdiri daripada satu soalselidik mengenai latarbelakang bahasa, Ujian Peabody Picture Vocabulary dan alat-alat biasa mengenai tugas-tugas concrete operational. Kesemua alat/arahan yang digunakan diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia atau Cina dengan cara back-translation. Alat-alat keputusan menunjukkan terdapat korilasi yang signifikan di antara latarbelakang bahasa dengan performan dalam tugas-tugas concrete operational bagi kumpulan Cina. Bagi performan dalam ujian perbendaharaan kata pula, markah-markah Ujian Peabody Picture Vocabulary dalam bentuk Inggeris mempunyai korilasi yang signifikan dengan performan dalam tugas-tugas concrete operational bagi kedua-dua kumpulan. Bagi susunan perolehan pengkalan pula kajian ini menyangkal dakwaan Kumpulan Geneva.

Item Type:Article
Journal:AKADEMIKA
ID Code:4016
Deposited By: Mr Fazli Nafiah -
Deposited On:03 Apr 2012 03:23
Last Modified:14 May 2012 07:49

Repository Staff Only: item control page