Aliran kini dalam antropologi, psikologi dan sosiologi di Malaysia.

Hairi Abdullah, (1975) Aliran kini dalam antropologi, psikologi dan sosiologi di Malaysia. AKADEMIKA, 6 . pp. 63-85. ISSN 0126-5008

Full text not available from this repository.

Official URL: http://pkukmweb.ukm.my/penerbit/jdem6-5.htm

Abstract

Sungguhpun Antropologi, psikologi dan Sosiologi telah bermula di peringkat kedua kurun kesembilan belas, namun di Malaysia disiplin-disiplin ini telah diabaikan begitu sahaja hingga ketahun-tahun 1960an. Dewasa itu disiplin-disiplin ini masih terletak di bawah naungan disiplin-disiplin lain dan dengan itu perkembangannya telah menghadapi berbagai-bagai masalah struktur. Akan tetapi, dengan berlakunya pembangunan negara yang pesat, disiplin-disiplin ini telah mula diberi keutamaan di Malaysia, dan bilangan ahli-ahli dalam disiplin-disiplin ini juga turut meningkat. Makalah ini cuba menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh disiplin-disiplin ini dan cuba membuat huraian ringkas tentang perkembangan idea yang telah membantu pembentukan aliran kini dalam Antropologi, Saikologi dan psikologi di Malaysia

Item Type:Article
Keywords:antropologi;psikologi
Journal:AKADEMIKA
ID Code:4032
Deposited By: Mr Fazli Nafiah -
Deposited On:03 Apr 2012 04:11
Last Modified:18 May 2012 03:01

Repository Staff Only: item control page